Wypłaciliśmy Wam już ponad 31 milionów złotych na wygrane w Ekspres Losach!

14 lipca 2023

Sezon wakacyjny w pełni. Czy jesteśmy przed czy po urlopie, takie gorące, ekspresowe informacje są zawsze budujące. Ekspresowo pokochaliście Ekspres Losy a one odwdzięczają się wygranymi. Bo wygrywacie w ekspresowym tempie. Super, tak trzymać!

Wygraliście już ponad 31 milionów złotych w Ekspres Losach a samych głównych wygranych padło już 446. Jeżeli ktoś jeszcze nie spróbował, zapraszamy do punktów LOTTO bo właśnie tam można kupić swoje Ekspres Losy.

W Ekspres Losach padło już:

 • VEGAS 777 przyniosło już graczom 57 głównych wygranych po 10 000 zł!

 • GORĄCA KASA – to już 53 najbardziej gorące główne wygrane po 5 500 zł! Gorąco pozdrawiamy szczęśliwców!

 • SŁÓWKA – to już dosłownie 31 głównych wygranych po 5000 zł! Niezła gotówka, słowo daję!

 • W KRZYŻÓWCE EXPRESS padło już ekspresowo 28 głównych wygranych po 4500 zł!

 • PEŁNA SKARBONKA to Wasza rekordzistka – macie już 154 wygrane I stopnia po 2200 zł.
  Kto chce mieć PEŁNĄ SKARBONKĘ tego zapraszamy do punktów LOTTO.

 • W SZYBKIEJ KASIE szybko a nawet ekspresowo pojawiły się 123 główne wygrane I stopnia – każda po 2000 zł.

Średnio co czwarty Ekspres Los wygrywa!
To loterie pieniężne z natychmiastowym wynikiem gry, drukowane wprost z terminala loteryjnego w kolekturach. Opłata za los wynosi od 2 zł do 10 zł. Wkrótce w punktach LOTTO pojawią się też kolejne atrakcyjne loterie!

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu