Strona główna

ZODIAK - tak się wygrywa w zdrapkach w nowym roku!

17 stycznia 2022

Astronomiczne wygrane w zdrapce ZODIAK!

13 stycznia chcąc wprowadzić was w świat astronomicznych wygranych w zdrapkach do sprzedaży wprowadziliśmy fantastyczne 4 zodiakalne żywioły: ogień, wodę, ziemię i powietrze i odpowiadające im znaki zodiaku na zdrapce ZODIAK. Na waszą odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Już dzisiaj (17 stycznia) przywitaliśmy pierwszego „bardzo żywiołowego” posiadacza głównej wygranej w tej zdrapce z prawdziwie ognistym charakterem. Wystarczyła ta jedna, jedyna gwiazda na polu gry, która zaprowadziła naszego grającego do upragnionych 470 000 złotych w zdrapce ZODIAK.

470 000 zł w zdrapce ZODIAK dla grającego w Wieluniu przy Kaliskiej 14.

wygrana_zdrapka_zodiak_0613_20220117.png

Słodki ciężar od dzisiaj również będzie dźwigał grający w zdrapkę WOREK PIENIĘDZY ! 40 000 złotych i główna wygrana dla wielbiącego tężyznę zdrapkową grającego w Kielcach przy ulicy Sikorskiego 3.

wygrana-zdrapka-worek-pieniedzy-0581-20220117.png

I jeszcze NA SZCZĘŚCIE i dosłownie i w przenośni dla was oczywiście. 7 000 złotych i główna wygrana dla grającego w miejscowości Łochocin.

wygrana-zdrapka-na-szczescie-20220117.png

Zapraszamy do punktów LOTTO po fantastyczne zdrapki, wybierajcie spośród nominałów, kolorów i kształtów. W zdrapkach wygrywacie tu i teraz. Niech się Wam szczęści zawsze. Życzymy wysokich wygranych w zdrapkach. Od początku roku na wygrane w Zdrapkach, na realizację Waszych marzeń wypłaciliśmy już prawie 46,6 mln. złotych! Gratulujemy wygranych i zapraszamy po więcej do punktów LOTTO. Aktualne informacje o wszystkich zdrapkach znajdziecie jak zawsze na lotto.pl/zdrapki.

Już
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu