Kaskada (Strona Gry) - standardowy

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Środa, 30.11.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6646

Kaskada

Nr losowania:

6646

3
4
5
6
7
8
11
15
16
17
20
21

Środa, 30.11.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6645

Kaskada

Nr losowania:

6645

1
3
5
8
9
12
13
16
17
20
21
22

Wtorek, 29.11.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6644

Kaskada

Nr losowania:

6644

2
3
5
6
9
10
11
12
14
16
19
24

Wtorek, 29.11.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6643

Kaskada

Nr losowania:

6643

1
2
3
4
6
9
11
13
15
16
18
23

Poniedziałek, 28.11.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6642

Kaskada

Nr losowania:

6642

5
6
9
10
11
12
13
15
16
17
19
23

Poniedziałek, 28.11.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6641

Kaskada

Nr losowania:

6641

2
3
4
5
8
9
11
14
15
16
19
23

Niedziela, 27.11.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6640

Kaskada

Nr losowania:

6640

1
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
19

Niedziela, 27.11.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6639

Kaskada

Nr losowania:

6639

1
6
11
12
13
15
16
17
18
21
22
23

Sobota, 26.11.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6638

Kaskada

Nr losowania:

6638

3
4
7
13
14
17
19
20
21
22
23
24

Super Szansa

Nr losowania:

4728

Super Szansa

Nr losowania:

4728

4
4
9
2
4
5
3

Sobota, 26.11.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6637

Kaskada

Nr losowania:

6637

1
2
3
6
8
13
14
16
18
20
22
23

Super Szansa

Nr losowania:

4727

Super Szansa

Nr losowania:

4727

8
1
7
0
6
7
1
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu