Kaskada (Strona Gry) - standardowy

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Piątek, 07.10.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6537

Kaskada

Nr losowania:

6537

3
5
9
14
15
16
18
19
20
22
23
24

Super Szansa

Nr losowania:

4627

Super Szansa

Nr losowania:

4627

7
2
4
6
7
0
7

Czwartek, 06.10.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6536

Kaskada

Nr losowania:

6536

2
4
6
8
9
11
13
14
18
19
22
24

Super Szansa

Nr losowania:

4626

Super Szansa

Nr losowania:

4626

9
5
7
4
6
2
2

Czwartek, 06.10.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6535

Kaskada

Nr losowania:

6535

1
2
7
8
10
12
13
14
15
16
17
18

Super Szansa

Nr losowania:

4625

Super Szansa

Nr losowania:

4625

0
9
6
4
8
6
0

Środa, 05.10.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6534

Kaskada

Nr losowania:

6534

1
3
5
6
7
8
13
14
15
17
18
20

Super Szansa

Nr losowania:

4624

Super Szansa

Nr losowania:

4624

8
4
3
1
8
5
9

Środa, 05.10.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6533

Kaskada

Nr losowania:

6533

1
5
8
9
11
14
15
16
18
20
22
23

Super Szansa

Nr losowania:

4623

Super Szansa

Nr losowania:

4623

9
2
8
4
1
2
4

Wtorek, 04.10.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6532

Kaskada

Nr losowania:

6532

1
4
7
8
11
12
18
19
21
22
23
24

Super Szansa

Nr losowania:

4622

Super Szansa

Nr losowania:

4622

3
2
6
2
5
7
5

Wtorek, 04.10.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6531

Kaskada

Nr losowania:

6531

3
4
5
11
14
15
16
17
18
19
22
23

Super Szansa

Nr losowania:

4621

Super Szansa

Nr losowania:

4621

2
0
7
2
7
0
7

Poniedziałek, 03.10.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6530

Kaskada

Nr losowania:

6530

1
4
6
7
8
13
14
17
20
21
22
24

Super Szansa

Nr losowania:

4620

Super Szansa

Nr losowania:

4620

0
2
5
7
1
9
1

Poniedziałek, 03.10.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6529

Kaskada

Nr losowania:

6529

1
5
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21

Super Szansa

Nr losowania:

4619

Super Szansa

Nr losowania:

4619

7
0
9
5
2
7
6

Niedziela, 02.10.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Kaskada

Nr losowania:

6528

Kaskada

Nr losowania:

6528

1
2
4
8
11
12
16
18
20
21
23
24

Super Szansa

Nr losowania:

4618

Super Szansa

Nr losowania:

4618

3
5
9
1
6
8
4
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu