[baner-top-landing] - Szybkie 600 standardowy
Wygraj i odbieraj
600 zł co tydzień
przez cały rok

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Czwartek, 13.06.2024, godz. 12:08

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

414757

Szybkie 600

Nr losowania:

414757

1
5
6
18
28
30

Czwartek, 13.06.2024, godz. 12:04

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

414756

Szybkie 600

Nr losowania:

414756

2
5
20
21
22
24

Czwartek, 13.06.2024, godz. 12:00

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

414755

Szybkie 600

Nr losowania:

414755

10
11
12
14
25
31

Czwartek, 13.06.2024, godz. 11:56

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

414754

Szybkie 600

Nr losowania:

414754

4
5
10
11
15
27

Czwartek, 13.06.2024, godz. 11:52

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

414753

Szybkie 600

Nr losowania:

414753

3
11
18
26
27
28

Czwartek, 13.06.2024, godz. 11:48

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

414752

Szybkie 600

Nr losowania:

414752

2
12
15
16
24
27

Czwartek, 13.06.2024, godz. 11:44

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

414751

Szybkie 600

Nr losowania:

414751

6
11
20
25
26
27

Czwartek, 13.06.2024, godz. 11:40

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

414750

Szybkie 600

Nr losowania:

414750

4
9
20
27
30
31

Czwartek, 13.06.2024, godz. 11:36

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

414749

Szybkie 600

Nr losowania:

414749

2
5
15
18
24
28

Czwartek, 13.06.2024, godz. 11:32

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

414748

Szybkie 600

Nr losowania:

414748

2
20
22
26
30
32
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu