[baner-top-landing] - Szybkie 600 standardowy
Wygraj i odbieraj
600 zł co tydzień
przez cały rok

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Wtorek, 27.02.2024, godz. 17:28

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

387017

Szybkie 600

Nr losowania:

387017

5
12
13
16
22
30

Wtorek, 27.02.2024, godz. 17:24

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

387016

Szybkie 600

Nr losowania:

387016

7
10
12
18
28
30

Wtorek, 27.02.2024, godz. 17:20

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

387015

Szybkie 600

Nr losowania:

387015

1
6
19
25
26
27

Wtorek, 27.02.2024, godz. 17:16

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

387014

Szybkie 600

Nr losowania:

387014

11
14
21
22
26
32

Wtorek, 27.02.2024, godz. 17:12

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

387013

Szybkie 600

Nr losowania:

387013

2
5
11
12
28
30

Wtorek, 27.02.2024, godz. 17:08

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

387012

Szybkie 600

Nr losowania:

387012

2
5
7
15
26
28

Wtorek, 27.02.2024, godz. 17:04

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

387011

Szybkie 600

Nr losowania:

387011

2
6
19
20
22
31

Wtorek, 27.02.2024, godz. 17:00

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

387010

Szybkie 600

Nr losowania:

387010

2
8
11
13
30
31

Wtorek, 27.02.2024, godz. 16:56

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

387009

Szybkie 600

Nr losowania:

387009

2
4
16
24
25
29

Wtorek, 27.02.2024, godz. 16:52

Nr losowania

Szybkie 600

Nr losowania:

387008

Szybkie 600

Nr losowania:

387008

4
5
10
18
20
32
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu