Strona główna
Kod Pdf (Strona Zdrapek)
Góra Kasy (Zapowiedź)
10 x 7 (Zdrapka)
Bonus 7 (Nowość)

GÓRA KASY w punktach LOTTO!

9 maja 2022

Już od 10 maja do zdobycia GÓRA KASY. Nie trzeba wspinać się na żadne szczyty. Wystarczy jak zwykle odwiedzić punkt LOTTO i kupić najnowszą zdrapkę GÓRA KASY. Za 10 złotych do wygrania masz wielkie pieniądze a na to również aż 20 szans na wygraną.

Nie zawsze trzeba się zmęczyć, wchodząc na szczyt, ale zawsze należy mierzyć wysoko! Tym razem wygrane będą wysoko nad poziomem morza 😉

 • 3 główne wygrane po 500 000 zł,

 • 18 wygranych II stopnia po 10 000 zł;

 • 240 wygranych III stopnia po 1 000 zł;

 • pula przeznaczona na wygrane wynosi 35 940 000 złotych.

0630 Gora Kasy CV_2.png

Tylko od początku 2022 roku wypłaciliśmy Wam wygrane w wysokości ponad 400 milionów złotych! Pozdrawiamy i zapraszamy do punktów LOTTO po najnowszą zdrapkę GÓRA KASY, a po szczegóły dotyczące wszystkich zdrapek zapraszamy na podstrony produktów na www.lotto.pl.

Już
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu