Kod Pdf (Strona Zdrapek)
Czas na Premię (Nowość)
Zielona Pensja - WKRÓTCE
Krzyżówka XXL (Nowość)

Poniedziałek szesnastego i moc szczęścia w Zdrapkach!

16 maja 2022

Co prawda to nie piątek trzynastego ale 2 dni później poniedziałek szesnastego i fantastyczne wygrane w Zdrapkach po raz kolejny zaskakują szczęściem naszych grających.

Zdrapano główną wygraną 470 000 zł w Zdrapce ZODIAK .

Gratulacje składamy Zdrapkowiczowi grającemu w Jastrowie przy ul. Poznańskiej 5.

wygrana_zdrapka_zodiak_0613_20220516.png

85 000 zł dla Zdrapkowicza grającego w Zdrapkę KRZYŻÓWKA XL.

Pozdrawiamy grającego w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 91/Zapolskiej.

wygrana-zdrapka-krzyzowka-xxl-0585-20220516.png

Dzień się jeszcze nie skończył! Zapraszamy do punktów LOTTO po Zdrapki. Kto wie jak skończy się ten dzień dla Was? Może właśnie tak samo szczęśliwie, jak dla grających, którzy już mają swoje główne wygrane?

Grajcie w Zdrapki i wygrywajcie na szczęście i na marzenia!

Od początku roku na wygrane w Zdrapkach, na realizację Waszych marzeń wypłaciliśmy już blisko 423 miliony złotych! Gratulujemy wygranych i zapraszamy po więcej do punktów LOTTO. Aktualne informacje o wszystkich Zdrapkach znajdziecie jak zawsze na lotto.pl/zdrapki.

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu