Kod Pdf (Strona Zdrapek)
Przepływ Kasy (Nowość)
Neonowe 7 (Nowość)
1 mln w Banku - Nowość

Skan dowodu nie jest już niezbędny!

18 września 2020

To bardzo dobra wiadomość dla nowych graczy LOTTO. By zarejestrować się do strefy LOTTO i grać, wystarczy zarejestrować się przez moje ID. Nie potrzebujesz skanu dowodu, żeby zagrać online, jeśli masz konto w jednym ze współpracujących banków. 

Jeśli masz konto w PKO BP, Inteligo, Pekao SA, ING lub w Banku Spółdzielczym, zarejestruj się teraz przez moje ID. Moje ID służy do zdalnego potwierdzania tożsamości. W bezpieczny sposób zweryfikuje Twoje dane za pomocą bankowości elektronicznej.

Nowa forma rejestracji to wygoda i duża oszczędność czasu. Nie wymaga od Ciebie kolejnej weryfikacji tożsamości, bo ten proces przeszedłeś już, zakładając konto osobiste w banku. Nie ma więc potrzeby wykonywania zdjęć lub skanowania dokumentu tożsamości.

Wiemy, że to wygodna dla graczy forma, dlatego pracujemy nad rozszerzeniem listy współpracujących banków w możliwie najkrótszym czasie. Jeśli Twojego banku jeszcze nie ma na naszej liście, nadal możesz zarejestrować się przez nasz formularz.

Jesteśmy pierwszym przedstawicielem polskiego rynku gier losowych, który udostępnił taką formę rejestracji dla klientów. Rozwiązanie to znacie już dobrze z branży medycznej czy ubezpieczeniowej.

Usługę moje ID dostarcza zaufany partner, Krajowa Izba Rozliczeniowa. We współpracy z KIR podsumowaliśmy pierwsze na rynku gier online wdrożenie narzędzia moje ID. Widzimy, że rozwiązanie trafiło w Wasze oczekiwania. W sierpniu aż 87 proc. rejestracji na lotto.pl dokonało się tą metodą.

Dołącz do graczy online. Graj na lotto.pl!

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu