Super 13 (Strona Zdrapek)
Gruby Cash (Zdrapka) - strona zdrapek
Owocowa Eksplozja (Strona Zdrapek)
500 000 ZŁ MONEY MAKER
Gra nr 0708
Wczytywanie obrazka zdrapki...
500 000 ZŁ MONEY MAKER (nr 0708)
Cena losu:
Główna wygrana:

ZDRAP I WYGRAJ PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH!

Informacja dla grających:

Zdrap całe pole gry.

Jeżeli jakakolwiek z „TWOICH LICZB” jest taka sama jak któraś z „WYGRYWAJACYCH LICZB” wygrywasz przypisaną do niej kwotę.

Na polu „TWOJE LICZBY” znajdź symbol „WOREK” i wygraj przypisaną do niego kwotę.

Na polu „TWOJE LICZBY” znajdź symbol „ZŁOTO” i wygraj dwukrotność przypisanej do niego kwoty.

Wygrane sumują się.

Aktualna pula na wygrane: złotych. Nakład losów.
Wartość wygranej
Liczba wygranych 2
Pozostało do wygrania 1
Wartość wygranej
Liczba wygranych 16
Pozostało do wygrania 9
Wartość wygranej
Liczba wygranych 1900
Pozostało do wygrania 1083
Wartość wygranej Liczba wygranych Pozostało do wygrania
2 1
16 9
1900 1083
2000 1173
24000 14051
80000 46700
160000 93449
240000 141392
560000 333102

Najwyższe wygrane

2 stycznia 2024

Ostrowiec Świętokrzyski

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że termin rozpoczęcia sprzedaży losów loterii pieniężnej "500 000 ZŁ MONEY MAKER" gra nr 0708 został ustalony na dzień 28.12.2023 r.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu