Wielka Pensja Bankiera (Zdrapka) - strona zdrapek
Kasa do Mikołaja (Strona Zdrapek)
Lotek (Strona Zdrapek)
EKSTRA PENSJA
Gra nr 0612
Wczytywanie obrazka zdrapki...
EKSTRA PENSJA (nr 0612)
Cena losu:
Główna wygrana:

EKSTRA PENSJA! – EKSTRA ZDRAPKA! ZDRAP I WYGRAJ DODATKOWĄ PENSJĘ
GŁÓWNA WYGRANA 100 000 ZŁ OD RAZU + 3 000 ZŁ CO MIESIĄC PRZEZ 3 LATA

Instrukcja dla grających:

Jeżeli jakakolwiek z "TWOICH LICZB" jest taka sama jak któraś z "WYGRYWAJĄCYCH LICZB" wygrałeś przypisaną do niej kwotę. 

Na polu TWOJE LICZBY znajdź 2 x napis EKSTRA PENSJA i wygraj główną wygraną.

Aktualna pula na wygrane: złotych. Nakład losów.
Wartość wygranej
Liczba wygranych 10
Pozostało do wygrania 2
Wartość wygranej
Liczba wygranych 530
Pozostało do wygrania 74
Wartość wygranej
Liczba wygranych 10650
Pozostało do wygrania 602
Wartość wygranej Liczba wygranych Pozostało do wygrania
10 2
530 74
10650 602
120000 7598
420000 33058
660000 66960
1932000 254370

Najwyższe wygrane

1 lutego 2022

Jaworzno

23 marca 2022

Trzcianka

25 kwietnia 2022

Pleszew

27 czerwca 2022

Poznań

29 sierpnia 2022

Adamów

30 sierpnia 2022

Ostrowiec Świętokrzyski

17 października 2022

Włocławek

6 grudnia 2022

Kraków

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że termin zakończenia sprzedaży losów loterii pieniężnej EKSTRA PENSJA! gra nr 0612 został ustalony na dzień 10.05.2023 r. Po zakończeniu sprzedaży wypłaty wygranych realizuje się w punktach sprzedaży LOTTO w ciągu 30 dni po zakończeniu sprzedaży. Po tym terminie realizacja wygranych odbywa się w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu sprzedaży w Oddziałach TS na podstawie pisemnej reklamacji.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu