Extra Linie (Nowość)
Mega Linie (nowość) - strona zdrapek
Kampania Zdrapki (Strona Zdrapek)
Kod Pdf (Strona Zdrapek)
KASA WPADA
Gra nr 0627
Wczytywanie obrazka zdrapki...
KASA WPADA (nr 0627)
Cena losu:
Główna wygrana:

KASA WPADA, KASA WPADA TAKA DRAPU JEST ZASADA

WYGRAJ 20 X 40 000 ZŁ

Instrukcja dla grających:

Znajdź symbol "PLIK PIENIĘDZY" pod warstwą ścieralną i wygraj przypisaną do niego kwotę. 

Znajdź symbol "SEJF"  i  przypisaną wygraną pomnóż X 2. 

WYGRANE SUMUJĄ SIĘ. 

Aktualna pula na wygrane: złotych. Nakład losów.
Wartość wygranej
Liczba wygranych 20
Pozostało do wygrania 12
Wartość wygranej
Liczba wygranych 60
Pozostało do wygrania 29
Wartość wygranej
Liczba wygranych 5000
Pozostało do wygrania 2418
Wartość wygranej Liczba wygranych Pozostało do wygrania
20 12
60 29
5000 2418
150000 74614
500000 255228
300000 156073
600000 316167
3200000 1708328

Najwyższe wygrane

19 kwietnia 2022

Krapkowice

2 maja 2022

Częstochowa

4 lipca 2022

Wałbrzych

12 maja 2022

Września

19 kwietnia 2022

Olsztyn

31 sierpnia 2022

Wysoka

20 września 2022

Gubin

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że termin rozpoczęcia sprzedaży losów loterii pieniężnej "KASA WPADA" gra nr 0627 został ustalony na dzień 14.04.2022 r.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu