Gwiazdka z nieba (nowość) - strona zdrapek
De luxe (Nowość)
Kampania Zdrapki (Strona Zdrapek)
Kod Pdf (Strona Zdrapek)
KONICZYNKA
Gra nr 0642
Wczytywanie obrazka zdrapki...
KONICZYNKA (nr 0642)
Cena losu:
Główna wygrana:

ZNAJDŹ CZTEROLISTNĄ KONICZYNĘ I WYGRAJ 18 X 40 000 ZŁ

Instrukcja dla grających:

Znajdź symbol "KONICZYNKA" i wygraj  kwotę z pola WYGRANA. 

2 X symbol "KONICZYNKA" podwajają wygraną. 

Aktualna pula na wygrane: złotych. Nakład losów.
Wartość wygranej
Liczba wygranych 18
Pozostało do wygrania 14
Wartość wygranej
Liczba wygranych 300
Pozostało do wygrania 232
Wartość wygranej
Liczba wygranych 600
Pozostało do wygrania 453
Wartość wygranej Liczba wygranych Pozostało do wygrania
18 14
300 232
600 453
3000 2254
15000 11351
75000 56999
180000 137237
225000 172453
300000 230215
1275000 982027
5100000 3953344

Najwyższe wygrane

11 października 2022

Suchedniów

3 listopada 2022

Radków

30 listopada 2022

Warszawa

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że termin rozpoczęcia sprzedaży losów loterii pieniężnej "KONICZYNKA" gra nr 0642 został ustalony na dzień 15.09.2022 r.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu