Wielka Pensja Bankiera (Zdrapka) - strona zdrapek
Kasa do Mikołaja (Strona Zdrapek)
Lotek (Strona Zdrapek)
LAWENDOWE 9
Gra nr 0644
Wczytywanie obrazka zdrapki...
LAWENDOWE 9 (nr 0644)
Cena losu:
Główna wygrana:

WYGRAJ 6 X 200 000 ZŁ W NOWEJ ZDRAPCE „LAWENDOWE 9”

Instrukcja dla grających:

Znajdź symbol 9 i wygraj przypisaną do niego kwotę. 

Znajdź symbol 9 w kolorze czerwonym i przypisaną wygraną pomnóż X2. 

WYGRANE SUMUJĄ SIĘ

Aktualna pula na wygrane: złotych. Nakład losów.
Wartość wygranej
Liczba wygranych 6
Pozostało do wygrania 1
Wartość wygranej
Liczba wygranych 24
Pozostało do wygrania 1
Wartość wygranej
Liczba wygranych 900
Pozostało do wygrania 104
Wartość wygranej Liczba wygranych Pozostało do wygrania
6 1
24 1
900 104
7200 749
93000 10115
312000 36562
120000 14363
450000 58005
1305000 178994

Najwyższe wygrane

18 października 2022

Jaworzno

15 listopada 2022

Lubin

20 grudnia 2022

Wołów

12 stycznia 2023

Szczecin

16 sierpnia 2023

Katowice

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że termin rozpoczęcia sprzedaży losów loterii pieniężnej "LAWENDOWE 9" gra nr 0644 został ustalony na dzień 13.10.2022 r.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu