Kod Pdf (Strona Zdrapek)
Czas na Premię (Nowość)
Zielona Pensja - WKRÓTCE
Krzyżówka XXL (Nowość)
LOTEK
Gra nr 0603
Wczytywanie obrazka zdrapki...
LOTEK (nr 0603)
Cena losu:
Główna wygrana:

SŁONIK LOTEK PRZYNOSI SZCZĘŚCIE. WYGRAJ 24 X 40 000 ZŁ

Aktualna pula na wygrane: złotych. Nakład losów.
Wartość wygranej
Liczba wygranych 24
Pozostało do wygrania 14
Wartość wygranej
Liczba wygranych 400
Pozostało do wygrania 213
Wartość wygranej
Liczba wygranych 800
Pozostało do wygrania 428
Wartość wygranej Liczba wygranych Pozostało do wygrania
24 14
400 213
800 428
4000 2082
20000 10509
100000 53755
240000 129360
300000 164645
400000 219599
1700000 945271
6800000 3840890

Najwyższe wygrane

7 grudnia 2021

Jaworzno

10 grudnia 2021

Warszawa

16 grudnia 2021

Jegłownik

21 grudnia 2021

Prabuty

27 grudnia 2021

Łódź

25 lutego 2022

Tyrawa Wołowska

3 marca 2022

Szczytno

9 marca 2022

Płock

22 marca 2022

Rumia

25 maja 2022

Dębica

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że termin rozpoczęcia sprzedaży losów loterii pieniężnej "LOTEK" gra nr 0603 został ustalony na dzień 04.11.2021 r.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu