Gruby Cash (Zdrapka) - strona zdrapek
Owocowa Eksplozja (Strona Zdrapek)
Wielkie Granie (Strona Zdrapek)
LUCKY KONICZYNA
Gra nr 0720
Wczytywanie obrazka zdrapki...
LUCKY KONICZYNA (nr 0720)
Cena losu:
Główna wygrana:

ZNAJDŹ SWOJĄ SZCZĘŚLIWĄ KONICZYNĘ I WYGRAJ AŻ 200 000 ZŁ!

Informacja dla grających:

ZDRAP CAŁE POLE GRY. ZNAJDŹ SYMBOL „BIEDRONKA” W KOLORZE CZARNYM I WYGRAJ PRZYPISANĄ DO NIEGO WYGRANĄ.

ZNAJDŹ SYMBOL „BIEDRONKA” W KOLORZE CZERWONYM I PRZYPISANĄ DO NIEGO WYGRANĄ POMNÓŹ X2.

WYGRANE SUMUJĄ SIĘ.

Aktualna pula na wygrane: złotych. Nakład losów.
Wartość wygranej
Liczba wygranych 6
Pozostało do wygrania 5
Wartość wygranej
Liczba wygranych 24
Pozostało do wygrania 19
Wartość wygranej
Liczba wygranych 900
Pozostało do wygrania 651
Wartość wygranej Liczba wygranych Pozostało do wygrania
6 5
24 19
900 651
7200 5273
93000 68222
312000 231156
120000 89036
450000 336095
1305000 980296

Najwyższe wygrane

5 kwietnia 2024

Sosnowiec

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że termin rozpoczęcia sprzedaży losów loterii pieniężnej "LUCKY KONICZYNA" gra nr 0720 został ustalony na dzień 21.03.2024 r.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu