Big 777 (zapowiedź)
Duuużo Kasy (nowość) - strona zdrapek
Kod Pdf (Strona Zdrapek)
MEGA LINIE
Gra nr 0618
Wczytywanie obrazka zdrapki...
MEGA LINIE (nr 0618)
Cena losu:
Główna wygrana:

MEGA LINIE MEGA WYGRANE. ZDRAP I WYGRAJ 4 X 410 000 ZŁOTYCH

Instrukcja dla grających:

Odkryj pole TWOJE SYMBOLE i każdy z 28 symboli zdrap w liniach z przypisaną wygraną. 

Skompletowanie wszystkich symboli w jednej linii oznacza przypisaną wygraną pod polem WYGRANA. 

WYGRANE SUMUJĄ SIĘ. 

BONUS: Znajdź symbol ""DOLAR $"" i wygraj przypisaną do niego kwotę.

Aktualna pula na wygrane: złotych. Nakład losów.
Wartość wygranej
Liczba wygranych 4
Pozostało do wygrania 0
Wartość wygranej
Liczba wygranych 6
Pozostało do wygrania 0
Wartość wygranej
Liczba wygranych 100
Pozostało do wygrania 10
Wartość wygranej Liczba wygranych Pozostało do wygrania
4 -
6 -
100 10
1600 51
1200 55
5600 181
120000 4278
30000 1112
88000 3204
272000 10351
722000 31089

Najwyższe wygrane

20 kwietnia 2022

Oława

30 maja 2022

Będzin

29 sierpnia 2022

Dobczyce

30 sierpnia 2022

Słupsk

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że termin zakończenia sprzedaży losów loterii pieniężnej MEGA LINIE gra nr 0618 został ustalony na dzień 16.11.2022 r. Po zakończeniu sprzedaży wypłaty wygranych realizuje się w punktach sprzedaży LOTTO się w ciągu 30 dni po zakończeniu sprzedaży. Po tym terminie realizacja wygranych odbywa się w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu sprzedaży w Oddziałach TS na podstawie pisemnej reklamacji.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu