Król Cash (Zdrapka) - strona zdrapek
PASTELOVE 9 (Strona Gierek)
I ♥ BIG CASH (Strona Zdrapek)
PARADISO
Gra nr 0706
Wczytywanie obrazka zdrapki...
PARADISO (nr 0706)
Cena losu:
Główna wygrana:

PARADISO – 48 SZANS NA WYGRANĄ!

Informacja dla grających:

Zdrap pole TWOJE SYMBOLE i odkryj 20 symboli. W GRACH od 1 do 5 zdrap każdy z 20 TWOICH SYMBOLI tyle razy, ile na nich wystąpi.

KAŻDA GRA ROZGRYWANA JEST ODDZIELNIE.NA KAŻDĄ GRĘ MOŻE PRZYPADAĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNA WYGRANA.

 1. Zdrap pole TWOJE SYMBOLE i odkryj 20 symboli.
 2. W GRACH od 1 do 5 zdrap każdy z 20 TWOICH SYMBOLI tyle razy ile wystąpi na każdej z GIER.
 3. W GRACH 1 i 2 utworzenie kompletnej linii pionowej, poziomej lub ukośnej składającej się z 3 symboli z pola TWOJE SYMBOLE oznacza wygraną przypisaną do danej linii wskazanej strzałką z kwotą wygranej.
 4. W GRACH 3 i 4 utworzenie kompletnej linii pionowej, poziomej lub ukośnej składającej się z 4 symboli z pola TWOJE SYMBOLE oznacza wygraną przypisaną do danej linii wskazanej strzałką z kwotą wygranej.
 5. W GRZE 5 skompletowanie pełnej linii pionowej, poziomej lub ukośnej składającej się z 5 symboli z pola TWOJE SYMBOLE oznacza wygraną przypisaną do danej linii wskazanej strzałką z kwotą wygranej.

WYGRANE Z POSZCZEGÓLNYCH GIER SUMUJĄ SIĘ.

Aktualna pula na wygrane: złotych. Nakład losów.
Wartość wygranej
Liczba wygranych 8
Pozostało do wygrania 6
Wartość wygranej
Liczba wygranych 8
Pozostało do wygrania 6
Wartość wygranej
Liczba wygranych 8
Pozostało do wygrania 4
Wartość wygranej Liczba wygranych Pozostało do wygrania
8 6
8 6
8 4
16 10
24 15
200 120
1600 864
800 424
1600 848
32000 17096
3200 1724
3600 1922
4000 2144
136000 73331
64000 34315
240000 129559
32000 17207
600000 325839
8000 4348
1040000 569744

Najwyższe wygrane

27 grudnia 2023

Koszalin

15 lutego 2024

Warszawa

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że termin rozpoczęcia sprzedaży losów loterii pieniężnej "PARADISO" gra nr 0706 został ustalony na dzień 14.12.2023 r.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu