Strona główna
Kod Pdf (Strona Zdrapek)
Extremalne 7 (Nowość)
Góra Kasy (Zapowiedź)
10 x 7 (Zdrapka)
PENSJA
Gra nr 0605
Wczytywanie obrazka zdrapki...
PENSJA (nr 0605)
Cena losu:
Główna wygrana:

WYDRAP DODATKOWĄ PENSJĘ I ZGARNIJ 16 X 72 000 ZŁ

Aktualna pula na wygrane: złotych. Nakład losów.
Wartość wygranej
Liczba wygranych 16
Pozostało do wygrania 12
Wartość wygranej
Liczba wygranych 240
Pozostało do wygrania 133
Wartość wygranej
Liczba wygranych 4000
Pozostało do wygrania 2157
Wartość wygranej Liczba wygranych Pozostało do wygrania
16 12
240 133
4000 2157
50000 27105
250000 137983
300000 166563
400000 227832
700000 398667
3000000 1745722

Najwyższe wygrane

27 grudnia 2021

Poznań

21 stycznia 2022

Żywiec

16 lutego 2022

Mrągowo

28 lutego 2022

Bojanowo

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że termin rozpoczęcia sprzedaży losów loterii pieniężnej "PENSJA" gra nr 0605 został ustalony na dzień 18.11.2021 r.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu