Super 13 (Strona Zdrapek)
Gruby Cash (Zdrapka) - strona zdrapek
Owocowa Eksplozja (Strona Zdrapek)
SUPER LINIE
Gra nr 0709
Wczytywanie obrazka zdrapki...
SUPER LINIE (nr 0709)
Cena losu:
Główna wygrana:

SUPER WYGRANE W SUPER LINIACH – W PULI NA WYGRANE 45 600 000 ZŁ!

Informacja dla grających:

Odkryj pole TWOJE SYMBOLE i każdy z 22 symboli zdrap w liniach z przypisaną wygraną.

Skompletowanie wszystkich symboli w jednej linii oznacza przypisaną wygraną pod polem WYGRANA.

Wygrane sumują się.

Aktualna pula na wygrane: złotych. Nakład losów.
Wartość wygranej
Liczba wygranych 24
Pozostało do wygrania 18
Wartość wygranej
Liczba wygranych 56
Pozostało do wygrania 44
Wartość wygranej
Liczba wygranych 1200
Pozostało do wygrania 799
Wartość wygranej Liczba wygranych Pozostało do wygrania
24 18
56 44
1200 799
64000 43179
256000 173065
320000 216687
240000 162683
640000 435214
2720000 1859064

Najwyższe wygrane

10 stycznia 2024

Kolno

15 stycznia 2024

Olszyna

17 stycznia 2024

Zator

26 stycznia 2024

Gryfice

11 marca 2024

Tychy

21 marca 2024

Pińczów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że termin rozpoczęcia sprzedaży losów loterii pieniężnej "SUPER LINIE" gra nr 0709 został ustalony na dzień 08.01.2024 r.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu