Wielka Pensja Bankiera (Zdrapka) - strona zdrapek
Kasa do Mikołaja (Strona Zdrapek)
Lotek (Strona Zdrapek)
WIELKA KRZYŻÓWKA
Gra nr 0503
Wczytywanie obrazka zdrapki...
WIELKA KRZYŻÓWKA (nr 0503)
Cena losu:
Główna wygrana:

WIELKIE DRAPANIE WIELKIE WYGRYWANIE: WYGRAJ 6 X 600 000 ZŁ

Instrukcja dla grających:

Zdrap pole TWOJE LITERY i odkryj 18 liter.

TWOJE LITERY zdrap tyle razy ile wystąpią na obu KRZYŻÓWKACH i słowach w GRZE BONUSOWEJ.

Szczegóły na odwrocie.

Aktualna pula na wygrane: złotych. Nakład losów.
Wartość wygranej
Liczba wygranych 6
Pozostało do wygrania 1
Wartość wygranej
Liczba wygranych 10
Pozostało do wygrania 1
Wartość wygranej
Liczba wygranych 100
Pozostało do wygrania 12
Wartość wygranej Liczba wygranych Pozostało do wygrania
6 1
10 1
100 12
800 70
3300 45
40000 612
150000 2526
300000 7037
854000 18578

Najwyższe wygrane

13 października 2019

Grudziądz

17 września 2020

Kierzkówka

20 stycznia 2023

Gozdnica

22 maja 2023

Legnica

31 sierpnia 2023

Warszawa

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.  informuje, że termin zakończenia sprzedaży losów loterii pieniężnej WIELKA KRYŻÓWKA gra nr 0503 został ustalony na dzień 13.09.2023 r. Po zakończeniu sprzedaży wypłaty wygranych realizuje się w punktach sprzedaży LOTTO się w ciągu 30 dni po zakończeniu sprzedaży. Po tym terminie realizacja wygranych odbywa się w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu sprzedaży w Oddziałach TS na podstawie pisemnej reklamacji.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu