Green Money (Strona Zdrapek)
Gorączka Złota (nowość) - strona zdrapek
Moda na Zdrapki Rajska Kasa
Kod Pdf (Strona Zdrapek)
WYGRYWAMY!
Gra nr 0646
Wczytywanie obrazka zdrapki...
WYGRYWAMY! (nr 0646)
Cena losu:
Główna wygrana:

WYGRAJ Z ROBERTEM LEWANDOWSKIM
3 X 500 000 ZŁ W NOWEJ ZDRAPCE „WYGRYWAMY”

Instrukcja dla grających:

Zdrap całe pole gry. 

Jeżeli jakakolwiek z "TWOICH LICZB" jest taka sama jak któraś z "WYGRYWAJĄCHYCH LICZB" wygrałeś przypisaną do niej kwotę. 

Znajdź symbol "KOSZULKA" i wygraj przypisaną do niego kwotę. 

Znajdź symbol "GOL" i przypisaną wygraną pomnóż X 2. 

WYGRANE SUMUJĄ SIĘ.

Aktualna pula na wygrane: złotych. Nakład losów.
Wartość wygranej
Liczba wygranych 3
Pozostało do wygrania 1
Wartość wygranej
Liczba wygranych 45
Pozostało do wygrania 25
Wartość wygranej
Liczba wygranych 2625
Pozostało do wygrania 1408
Wartość wygranej Liczba wygranych Pozostało do wygrania
3 1
45 25
2625 1408
3000 1637
36000 19276
160500 85227
246000 131768
336000 181761
792000 436017

Najwyższe wygrane

10 października 2022

powiat chełmiński

11 października 2022

Stargard

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że termin rozpoczęcia sprzedaży losów loterii pieniężnej "WYGRYWAMY" gra nr 0646 został ustalony na dzień 06.10.2022 r.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu