Gramy dla Ukrainy

25 marca 2022

Razem możemy więcej. Otwieramy serca. Uruchamiamy Zakłady Specjalne na rzecz Ukrainy. Cały przychód ze sprzedaży tej gry liczbowej Totalizator Sportowy przekaże na pomoc Ukrainie. Zagrać dla Ukrainy możecie od 18 marca do 3 kwietnia w punktach LOTTO. Sami gracze wygrywają przy trafieniu 3, 4 lub 5 liczb. Losowanie odbędzie się 3 kwietnia.

Jak grać. Otwórz serce dla Ukrainy. Zagrać możesz w punktach LOTTO. Typujesz 5 z 45 liczb. Wygrywasz przy trafieniu 3, 4 lub 5 liczb. Wysokość wygranych zależy od kwoty stawek wpłaconych przez graczy. Można zawrzeć do 10 zakładów na jednym kuponie, a tym samym zwiększyć swoje szanse na wygrane. Gramy przez 2 tygodnie, losowanie w niedzielę 3 kwietnia. Zachowaj kupon do losowania.

Im więcej zakładów, tym większe wsparcie dla Ukrainy i tym wyższe wygrane dla graczy.

Zakłady Specjalne są organizowane przez Totalizator Sportowy w celu wspierania ważnych inicjatyw. Kupując zakład pomagasz, a jednocześnie zyskujesz szansę na wygraną. W tej edycji Zakładów Specjalnych cały przychód ze sprzedaży zostanie przekazany na pomoc Ukrainie. Totalizator Sportowy pokrywa koszty organizacji gry, w tym wartość wygranych. Koszt zakładu to 10 zł. 8 z 10 zł wydanych przez graczy na zakład trafi na wsparcie Ukrainy. Pozostałe 2 zł to wartość ustawowych dopłat, które zgodnie z prawem trafią m.in. na rozwój polskiego sportu i kultury.

Wygrywamy разом.

Więcej o wsparciu Totalizatora Sportowego dla Ukrainy tutaj.

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu