Strona główna

Zdrapka Ekstra Pensja! to zawsze dobry wybór!

20 stycznia 2022

20 stycznia 2022 debiutuje nasza gwiazda: EKSTRA PENSJA! Brawa dla niej!

Nawet jeden z faworytów Australian Open ubiera się w kolorach EKSTRA PENSJI! Zdecydowanie ma dobry gust!

Oto, co wiemy o zdrapce :

 • To już 15. jubileuszowa edycja tej najpopularniejszej zdrapki w historii,

 • Jest najbardziej rozpoznawalną zdrapką wśród zdrapek za 5 złotych,

 • To prawdziwa celebrytka: z atrakcyjnym efektem srebrnej folii, z popularnym stylem gry i z bardzo atrakcyjnymi wygranymi,

 • Ma gest: nie dość, że od ręki masz 100 000 zł to to jeszcze przez 36 miesięcy śpisz na kasie, bo dostajesz po 3 000 zł!

ekstra_pensja_0612_news.png

TS Ekstra Pensja 0612 _1.jpg TS Ekstra Pensja 0612 _2.jpg

Do wygrania w zdrapce EKSTRA PENSJA! 612

 • 10 wygranych I stopnia po 208 000 zł płatne 100 000 zł od ręki plus przez 36 miesięcy po 3 000 zł!

 • 530 wygranych II stopnia po 1 000 zł,

 • 10 650 wygranych III stopnia po 100 zł,

 • i wygrane niższych stopni.

Od początku roku wypłaciliśmy Wam wygrane w Zdrapkach w wysokości ponad 55 mln zł. Gratulujemy i zapraszamy do punktów LOTTO! Aktualne informacje o wszystkich produktach znajdziesz zawsze na lotto.pl/zdrapki.

Już
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu