Ekspres Losy Czterolistna Koniczynka
Ekspres Losy Extra Pieniądze
Ekspres Losy Szybka Piłka
Ekspres Losy Vegas 777
Ekspres Losy Gorąca Kasa
Ekspres Losy Krzyżówka Express
Ekspres Losy Słówka
Ekspres Losy Szybka Kasa
Ekspres Losy Pełna Skarbonka

Najwyższe wygrane

Sortuj wg
 wygranych
Nazwa Gry
Kwota
Nazwa
Data wygranej
VEGAS 777
11 kwietnia 2024
Stargard
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12/1
EKSTRA PIENIĄDZE
10 kwietnia 2024
Orzysz
Ełcka 16
VEGAS 777
9 kwietnia 2024
Będzin
Rafała Sznajdera 1
EKSTRA PIENIĄDZE
5 kwietnia 2024
Węgliniec
Sikorskiego 22A
EKSTRA PIENIĄDZE
4 kwietnia 2024
Chorzów
Wolności 75
EKSTRA PIENIĄDZE
3 kwietnia 2024
Mońki
Tysiąclecia 21
VEGAS 777
3 kwietnia 2024
Ostróda
Drwęcka 28
EKSTRA PIENIĄDZE
29 marca 2024
Ropczyce
Króla Kazimierza Wielkiego 10B
EKSTRA PIENIĄDZE
29 marca 2024
Dębowiec
b/n
EKSTRA PIENIĄDZE
29 marca 2024
Zielona Góra
Racula-Modrzewiowa 1
VEGAS 777
28 marca 2024
Knurów
Staszica 9
VEGAS 777
27 marca 2024
Kościan
Piłsudskiego 3
EKSTRA PIENIĄDZE
27 marca 2024
Dzierżoniów
Świdnicka 32
VEGAS 777
22 marca 2024
Zduńska Wola
Kościelna 36
VEGAS 777
21 marca 2024
Balice
Szkolna 9
VEGAS 777
21 marca 2024
Łódź
Łazowskiego 36E
VEGAS 777
21 marca 2024
Włocławek
Warszawska 7/9
EKSTRA PIENIĄDZE
19 marca 2024
Słupsk
Wiejska 4A/5C
VEGAS 777
15 marca 2024
Wołomin
Wileńska 49
EKSTRA PIENIĄDZE
14 marca 2024
Sztum
Mickiewicza 19C
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu