Eurojackpot Kumulacja - Samochód (Strona Eurojackpot)
Teraz do wygrania
270
milionów
doświadczaj więcej!
Eurojackpot Rekordowa Wygrana 12.08.2022 (Strona Eurojackpot)

Statystyki losowań

Typ zestawienia
Częstotliwość losowania danej liczby w wybranym okresie
Data od
Data do

Raport pokazuje, jakie liczby i jak często wystąpiły w losowaniach w wybranym okresie. Procent w raporcie oznacza udział liczby wystąpień danej liczby w liczbie losowań w wybranym okresie.

Od losowania w dniu 25 marca 2022 typowanych jest 5 z 50 i 2 z 12 liczb.

Zestaw I (5 z 50)
Liczba
Wystąpień
%
2
14
16%
17
14
16%
41
14
16%
5
13
15%
10
13
15%
49
13
15%
35
12
14%
26
12
14%
39
12
14%
23
11
13%
30
11
13%
43
11
13%
7
11
13%
18
11
13%
11
11
13%
24
11
13%
48
10
11%
50
10
11%
6
10
11%
32
10
11%
13
9
10%
8
9
10%
9
9
10%
34
9
10%
20
9
10%
15
8
9%
16
8
9%
42
8
9%
36
8
9%
47
8
9%
29
8
9%
37
8
9%
4
8
9%
46
8
9%
28
8
9%
44
7
8%
45
7
8%
22
7
8%
21
6
7%
3
6
7%
27
6
7%
1
6
7%
38
6
7%
40
6
7%
25
5
6%
33
4
5%
19
4
5%
31
4
5%
14
4
5%
12
3
3%
Zestaw II (2 z 12)
Liczba
Wystąpień
%
8
19
22%
5
18
20%
9
18
20%
2
16
18%
7
16
18%
3
16
18%
10
15
17%
4
15
17%
12
14
16%
1
10
11%
11
10
11%
6
9
10%
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu