Eurojackpot kumulacyjny - strona EJ - cześć cukiereczku
Doświadczaj więcej
Wygraj nawet
120 milionów
Graj w punktach LOTTO i na lotto.pl
EJ Wygrana 24052024 (Strona EJ)
Eurojackpot Rekordowa Wygrana 12.08.2022 (Strona Eurojackpot)

Statystyki losowań

Raport pokazuje, jakie liczby i jak często wystąpiły w losowaniach w wybranym okresie. Procent w raporcie oznacza udział liczby wystąpień danej liczby w liczbie losowań w wybranym okresie.

Od losowania w dniu 25 marca 2022 typowanych jest 5 z 50 i 2 z 12 liczb.

Zestaw I (5 z 50)
Liczba
Wystąpień
%
11
16
15%
23
16
15%
39
16
15%
20
16
15%
31
16
15%
34
15
14%
16
15
14%
45
15
14%
2
14
13%
17
14
13%
49
14
13%
36
13
12%
30
13
12%
38
13
12%
18
12
11%
3
12
11%
21
12
11%
15
12
11%
47
11
10%
29
10
10%
32
11
10%
48
10
10%
9
10
10%
13
11
10%
41
11
10%
40
11
10%
12
11
10%
4
10
10%
22
10
10%
37
10
10%
6
10
10%
8
11
10%
7
9
9%
14
9
9%
43
9
9%
1
9
9%
26
9
9%
46
8
8%
19
8
8%
10
7
7%
24
7
7%
35
7
7%
27
7
7%
33
6
6%
5
6
6%
28
6
6%
42
5
5%
50
5
5%
44
4
4%
25
3
3%
Zestaw II (2 z 12)
Liczba
Wystąpień
%
1
23
22%
3
23
22%
10
21
20%
5
19
18%
6
19
18%
9
19
18%
7
17
16%
2
16
15%
12
15
14%
11
15
14%
4
12
11%
8
11
10%
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu