Eurojackpot Kumulacja - Samochód (Strona Eurojackpot)
Teraz do wygrania
340
milionów
doświadczaj więcej!

Statystyki losowań

Typ zestawienia
Częstotliwość losowania danej liczby w wybranym okresie
Data od
Data do

Raport pokazuje, jakie liczby i jak często wystąpiły w losowaniach w wybranym okresie. Procent w raporcie oznacza udział liczby wystąpień danej liczby w liczbie losowań w wybranym okresie.

Od losowania w dniu 25 marca 2022 typowanych jest 5 z 50 i 2 z 12 liczb.

Zestaw I (5 z 50)
Liczba
Wystąpień
%
5
13
19%
20
11
16%
10
10
15%
39
10
15%
43
10
15%
2
10
15%
8
9
13%
50
9
13%
34
9
13%
49
9
13%
35
9
13%
41
9
13%
48
8
12%
21
8
12%
23
8
12%
17
8
12%
6
8
12%
31
7
10%
4
7
10%
37
7
10%
24
7
10%
13
7
10%
42
7
10%
29
7
10%
30
7
10%
7
7
10%
25
6
9%
14
6
9%
15
6
9%
9
6
9%
44
6
9%
46
6
9%
45
6
9%
32
6
9%
38
6
9%
28
6
9%
33
5
7%
36
5
7%
22
5
7%
18
5
7%
27
5
7%
19
4
6%
3
4
6%
47
4
6%
26
4
6%
16
3
4%
12
3
4%
11
3
4%
1
3
4%
40
1
1%
Zestaw II (2 z 12)
Liczba
Wystąpień
%
4
17
25%
8
15
22%
5
15
22%
10
13
19%
9
12
18%
6
11
16%
3
11
16%
1
11
16%
7
10
15%
2
10
15%
12
5
7%
11
4
6%
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu