Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Piątek, 23.02.2024, godz. 20:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Eurojackpot

Nr losowania:

437

Eurojackpot

Nr losowania:

437

10
19
22
37
41
2
6

Wtorek, 20.02.2024, godz. 20:15

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Eurojackpot

Nr losowania:

436

Eurojackpot

Nr losowania:

436

1
3
11
15
30
4
10

Piątek, 16.02.2024, godz. 20:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Eurojackpot

Nr losowania:

435

Eurojackpot

Nr losowania:

435

7
11
17
18
34
3
5

Wtorek, 13.02.2024, godz. 20:15

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Eurojackpot

Nr losowania:

434

Eurojackpot

Nr losowania:

434

7
20
22
45
48
10
12

Piątek, 09.02.2024, godz. 20:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Eurojackpot

Nr losowania:

433

Eurojackpot

Nr losowania:

433

4
10
11
20
22
7
10

Wtorek, 06.02.2024, godz. 20:15

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Eurojackpot

Nr losowania:

432

Eurojackpot

Nr losowania:

432

16
19
20
26
44
1
4

Piątek, 02.02.2024, godz. 20:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Eurojackpot

Nr losowania:

431

Eurojackpot

Nr losowania:

431

13
17
21
30
39
8
11

Wtorek, 30.01.2024, godz. 20:15

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Eurojackpot

Nr losowania:

430

Eurojackpot

Nr losowania:

430

10
12
15
46
48
9
11

Piątek, 26.01.2024, godz. 20:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Eurojackpot

Nr losowania:

429

Eurojackpot

Nr losowania:

429

18
23
35
37
41
6
7

Wtorek, 23.01.2024, godz. 20:15

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Eurojackpot

Nr losowania:

428

Eurojackpot

Nr losowania:

428

9
18
20
32
39
5
8
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu