Skarby Safara - wygrana 19.02
Szyk i Blask (Strona Gierek)
Kasa od Mikołaja Wygrana
Gierki 900 mln (Strona Gierek)
Monetki
Monetki
Zostało do wygrania:
Wejdź i zagraj
w Monetki
Stawki:
Główna wygrana

Podobno pieniądze szczęścia nie dają, ale Monetki mogą!

Wybierz odpowiednią stawkę i ciesz się grą. Pamiętaj, że wyższa stawka, to wyższe prawdopodobieństwo wygranej.

Podczas 1 rozgrywki masz aż 7 rzutów Monetkami.

Każda z nich spadać będzie w dół wraz z widocznym w tle wodospadem, u którego podnóża znajdują się wiaderka.

Gdy moneta trafi do jednego z wiaderek, podświetlony zostanie listek koniczyny. Do każdej z nich przypisana jest określona wartość pieniężna.

Nagrodę wygrasz, gdy zostaną podświetlone trzy listki tej samej koniczyny.

W przypadku gdy moneta trafi do garnka ze skarbami, zostanie uruchomiona runda bonusowa. Należy wtedy wybrać jeden z trzech klejnotów, aby zdobyć przypisaną do niego natychmiastową wygraną.

Gra kończy się po siódmym rzucie Monetką, wówczas na ekranie pojawi się informacja o wyniku gry.

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu