Skarby Safara - wygrana 19.02
Szyk i Blask (Strona Gierek)
Kasa od Mikołaja Wygrana
Gierki 900 mln (Strona Gierek)
Owocki
Owocki
Zostało do wygrania:
Klikaj w Owocki
i wygrywaj pieniądze
Stawki:
Główna wygrana

Wyciśnij z Owocków całą kasę i niech przerodzą się w Twój eliksir szczęścia!

Wybierz odpowiednią stawkę i ciesz się grą. Pamiętaj, że wyższa stawka to wyższe prawdopodobieństwo wygranej.

Zamieniaj Owocki miejscami i dopasowuj je do kolorów tak, aby 3 takie same owocki były w jednej kolumnie lub jednym rzędzie bezpośrednio obok siebie. Wtedy magicznym ruchem są przenoszone do szklanek z sokiem.

Podczas jednej gry można napełnić od 5 do 18 szklanek. Każda wypełniona szklanka, to dodatkowy wybór w grze bonusowej.

Po wykonaniu 25 ruchów w grze zostaniesz przeniesiony do gry bonusowej. Polega ona na wypiciu szklanek wypełnionych magicznym sokiem. Jeśli wśród wypitych soków znajdą się 3 takie same wygrane, to soki zamienisz na kasę.

Jeśli odkryjesz fioletową nagrodę, wygraną otrzymasz natychmiastowo!

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu