Kopalnia złota (Gierki)
Graj i Wygrywaj (Gierki)
Skarby Safari Wygrana (Strona Gierek)
Koniczynki - wygrana z jackpotem 08.05
Miliard w Gierkach (Strona Gierek)
Statki
Statki
Zostało do wygrania:
Ahoj! Wskakuj na pokład
i wygrywaj pieniądze
Stawki:
Główna wygrana

Ahoj przygodo! Wyrusz już teraz w rejs po dalekomorskie skarby!

Wybierz odpowiednią stawkę i ciesz się grą. Pamiętaj, że im wyższa stawka, tym wyższe prawdopodobieństwo Twojej wygranej.

Celem gry Statki jest dopłynięcie przynajmniej jednej z łodzi do brzegu. Gracz dostanie nagrodę za każdą łódź, której uda się dobić do brzegu skarbu.

Obierz kurs na nagrody. Doprowadź swoją flotę do celu. Zdobądź skarb za każdy ze statków, który przybije do brzegu.

Jak przystało na dobrego kapitana w trakcie trwania rejsu zbieraj wojenne łupy w postaci 3, 4 lub 5 flag pozwalających na natychmiastową wygraną. Nie zapominaj też o muszlach. Każde zebrane 3 zapewnią Ci rundę bonusową. Kapitanie! Uważaj na zdradzieckie wiatry, które mogą opóźnić podróż Twoich statków. 3 wygrane zmagania z nimi równają się bonusowym zakręceniem kołem.

Twoja gra kończy się po wykorzystaniu wszystkich dostępnych obrotów kołem i rozegraniu gier bonusowych.

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu