(strona lotto) Lotto rozbita kumulacja 08.12

Statystyki losowań

Gra

Raport pokazuje, jakie liczby i jak często wystąpiły w losowaniach w wybranym okresie. Procent w raporcie oznacza udział liczby wystąpień danej liczby w liczbie losowań w wybranym okresie.

Liczba
Wystąpień
%
36
9
23%
17
9
23%
4
9
23%
47
9
23%
28
8
21%
46
7
18%
33
7
18%
14
7
18%
37
7
18%
49
7
18%
9
7
18%
5
7
18%
44
7
18%
38
6
15%
25
6
15%
7
6
15%
31
6
15%
20
5
13%
41
5
13%
43
5
13%
30
5
13%
32
5
13%
15
5
13%
48
4
10%
8
4
10%
42
4
10%
2
4
10%
13
4
10%
39
4
10%
23
4
10%
27
4
10%
24
4
10%
34
3
8%
12
3
8%
21
3
8%
29
3
8%
1
3
8%
18
3
8%
10
3
8%
22
3
8%
16
3
8%
19
3
8%
40
3
8%
3
3
8%
26
3
8%
35
2
5%
6
2
5%
11
1
3%
Liczba
Wystąpień
%
36
9
23%
17
9
23%
4
9
23%
47
9
23%
28
8
21%
46
7
18%
33
7
18%
14
7
18%
37
7
18%
49
7
18%
9
7
18%
5
7
18%
44
7
18%
38
6
15%
25
6
15%
7
6
15%
Liczba
Wystąpień
%
31
6
15%
20
5
13%
41
5
13%
43
5
13%
30
5
13%
32
5
13%
15
5
13%
48
4
10%
8
4
10%
42
4
10%
2
4
10%
13
4
10%
39
4
10%
23
4
10%
27
4
10%
24
4
10%
Liczba
Wystąpień
%
34
3
8%
12
3
8%
21
3
8%
29
3
8%
1
3
8%
18
3
8%
10
3
8%
22
3
8%
16
3
8%
19
3
8%
40
3
8%
3
3
8%
26
3
8%
35
2
5%
6
2
5%
11
1
3%
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu