Droga do Wygranej
Lotto kumulacyjny (strona lotto) PULA GWARANTOWANA
Kumulacja
Miliony kręcą każdego
Rozbita Kumulacja Lotto 11.04

Statystyki losowań

Gra

Raport pokazuje, jakie liczby i jak często wystąpiły w losowaniach w wybranym okresie. Procent w raporcie oznacza udział liczby wystąpień danej liczby w liczbie losowań w wybranym okresie.

Liczba
Wystąpień
%
2
12
31%
49
11
28%
12
8
21%
7
8
21%
26
7
18%
13
7
18%
47
7
18%
6
7
18%
4
7
18%
41
6
15%
17
6
15%
10
6
15%
43
6
15%
11
6
15%
15
5
13%
37
5
13%
30
5
13%
48
5
13%
36
5
13%
18
5
13%
46
5
13%
42
5
13%
16
5
13%
29
5
13%
21
4
10%
23
4
10%
1
4
10%
5
4
10%
44
4
10%
32
4
10%
22
4
10%
38
4
10%
45
4
10%
34
4
10%
39
4
10%
19
4
10%
27
4
10%
25
4
10%
40
3
8%
14
3
8%
20
3
8%
9
3
8%
28
3
8%
24
3
8%
31
2
5%
3
2
5%
8
1
3%
35
1
3%
Liczba
Wystąpień
%
2
12
31%
49
11
28%
12
8
21%
7
8
21%
26
7
18%
13
7
18%
47
7
18%
6
7
18%
4
7
18%
41
6
15%
17
6
15%
10
6
15%
43
6
15%
11
6
15%
15
5
13%
37
5
13%
Liczba
Wystąpień
%
30
5
13%
48
5
13%
36
5
13%
18
5
13%
46
5
13%
42
5
13%
16
5
13%
29
5
13%
21
4
10%
23
4
10%
1
4
10%
5
4
10%
44
4
10%
32
4
10%
22
4
10%
38
4
10%
Liczba
Wystąpień
%
45
4
10%
34
4
10%
39
4
10%
19
4
10%
27
4
10%
25
4
10%
40
3
8%
14
3
8%
20
3
8%
9
3
8%
28
3
8%
24
3
8%
31
2
5%
3
2
5%
8
1
3%
35
1
3%
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu