Lotto Rozbita Kumulacja v1 (Strona Główna)
(strona lotto) Lotto rozbita kumulacja 25.10
Lotto kumulacyjny standardowy (nagłówek)
Pula gwarantowana
Miliony kręcą każdego

Statystyki losowań

Typ zestawienia
Częstotliwość losowania danej liczby w wybranym okresie
Dane dla gry
Lotto
Lotto Plus
Data od
Data do

Raport pokazuje, jakie liczby i jak często wystąpiły w losowaniach w wybranym okresie. Procent w raporcie oznacza udział liczby wystąpień danej liczby w liczbie losowań w wybranym okresie.

Liczba
Wystąpień
%
2
10
26%
5
8
21%
26
8
21%
4
7
18%
40
7
18%
6
7
18%
30
7
18%
25
7
18%
38
6
15%
47
6
15%
21
6
15%
19
6
15%
48
6
15%
24
6
15%
42
6
15%
39
6
15%
32
6
15%
22
5
13%
17
5
13%
36
5
13%
7
5
13%
27
5
13%
46
5
13%
20
5
13%
18
5
13%
16
5
13%
15
5
13%
45
5
13%
29
5
13%
9
5
13%
13
4
10%
37
4
10%
33
4
10%
11
4
10%
34
4
10%
3
4
10%
12
3
8%
23
3
8%
28
3
8%
44
3
8%
31
3
8%
8
2
5%
14
2
5%
43
2
5%
1
2
5%
10
2
5%
35
2
5%
49
2
5%
41
1
3%
Liczba
Wystąpień
%
2
10
26%
5
8
21%
26
8
21%
4
7
18%
40
7
18%
6
7
18%
30
7
18%
25
7
18%
38
6
15%
47
6
15%
21
6
15%
19
6
15%
48
6
15%
24
6
15%
42
6
15%
39
6
15%
32
6
15%
Liczba
Wystąpień
%
22
5
13%
17
5
13%
36
5
13%
7
5
13%
27
5
13%
46
5
13%
20
5
13%
18
5
13%
16
5
13%
15
5
13%
45
5
13%
29
5
13%
9
5
13%
13
4
10%
37
4
10%
33
4
10%
11
4
10%
Liczba
Wystąpień
%
34
4
10%
3
4
10%
12
3
8%
23
3
8%
28
3
8%
44
3
8%
31
3
8%
8
2
5%
14
2
5%
43
2
5%
1
2
5%
10
2
5%
35
2
5%
49
2
5%
41
1
3%
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu