Mini Lotto (Strony Gry)
Miejscowość
wszystkie miejscowości
Pokaż tylko wygrane z lotto.pl
Sortuj wg
Wysokość wygranej
Data wygranej
 wygrane
1
31 grudnia 2019
Mniów
Kielecka 84
2
31 grudnia 2020
Zabrze
Brodzińskiego 7A
3
system: 6 z 42
11 stycznia 2020
lotto.pl
4
24 grudnia 2019
Rybitwy
Rybitwy 114
5
system: 7 z 42
18 stycznia 2020
Baborów
Rynek 8
6
4 stycznia 2020
Wrocław
Pereca 12
7
13 marca 2021
lotto.pl
8
21 grudnia 2019
Żary
Przeładunkowa 2
9
5 października 2019
Koszalin
Kołłątaja 1/B
10
28 grudnia 2019
Żukowo
Gdańska 59 A
11
10 kwietnia 2021
Zarzecze
Zarzecze 171A
12
24 grudnia 2021
Łódź
Legionów 38
13
10 listopada 2022
Kraków
Rusznikarska 2
14
14 grudnia 2019
Swarzędz
Średzka 68
15
12 lutego 2022
Gliwice
Partyzantów 1C
16
17 września 2022
Środa Wielkopolska
Wiosny Ludów 10
17
10 października 2020
Ruda Śląska
1 Maja 38
18
9 kwietnia 2022
Libiąż
Rouvroy 1
19
system: 7 z 42
7 marca 2020
Tyczyn
Mickiewicza 1
20
system: 7 z 42
15 października 2022
Bytów
Jana Pawła II 8
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu