Wybierz Swoje Lotto (strona Mini Lotto)
Mini Lotto (Strony Gry)

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Środa, 17.08.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

5953

Mini Lotto

Nr losowania:

5953

3
8
11
16
28

Super Szansa

Nr losowania:

4526

Super Szansa

Nr losowania:

4526

0
9
1
2
7
1
5

Wtorek, 16.08.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

5952

Mini Lotto

Nr losowania:

5952

14
23
34
36
37

Super Szansa

Nr losowania:

4524

Super Szansa

Nr losowania:

4524

8
9
8
3
4
2
1

Poniedziałek, 15.08.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

5951

Mini Lotto

Nr losowania:

5951

6
8
11
39
42

Super Szansa

Nr losowania:

4522

Super Szansa

Nr losowania:

4522

7
9
2
4
7
5
6

Niedziela, 14.08.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

5950

Mini Lotto

Nr losowania:

5950

12
13
24
35
38

Super Szansa

Nr losowania:

4520

Super Szansa

Nr losowania:

4520

3
6
0
9
5
5
0

Sobota, 13.08.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

5949

Mini Lotto

Nr losowania:

5949

24
25
35
39
40

Super Szansa

Nr losowania:

4518

Super Szansa

Nr losowania:

4518

2
4
6
3
9
1
6

Piątek, 12.08.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

5948

Mini Lotto

Nr losowania:

5948

9
13
15
18
36

Super Szansa

Nr losowania:

4516

Super Szansa

Nr losowania:

4516

5
1
7
2
8
4
4

Czwartek, 11.08.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

5947

Mini Lotto

Nr losowania:

5947

11
26
32
36
38

Super Szansa

Nr losowania:

4514

Super Szansa

Nr losowania:

4514

0
1
3
1
4
7
1

Środa, 10.08.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

5946

Mini Lotto

Nr losowania:

5946

15
17
19
30
36

Super Szansa

Nr losowania:

4512

Super Szansa

Nr losowania:

4512

6
3
1
6
2
8
2

Wtorek, 09.08.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

5945

Mini Lotto

Nr losowania:

5945

2
8
12
20
33

Super Szansa

Nr losowania:

4510

Super Szansa

Nr losowania:

4510

3
0
7
7
9
1
7

Poniedziałek, 08.08.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

5944

Mini Lotto

Nr losowania:

5944

4
12
16
19
39

Super Szansa

Nr losowania:

4508

Super Szansa

Nr losowania:

4508

6
4
8
2
8
3
0
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu