Mini Lotto (Strony Gry)
Mini Lotto Podsumowanie Roku

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Poniedziałek, 26.02.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

6511

Mini Lotto

Nr losowania:

6511

12
15
37
38
39

Niedziela, 25.02.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

6510

Mini Lotto

Nr losowania:

6510

1
9
25
38
41

Sobota, 24.02.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

6509

Mini Lotto

Nr losowania:

6509

3
5
19
28
33

Piątek, 23.02.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

6508

Mini Lotto

Nr losowania:

6508

11
18
24
34
41

Czwartek, 22.02.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

6507

Mini Lotto

Nr losowania:

6507

16
19
25
39
40

Środa, 21.02.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

6506

Mini Lotto

Nr losowania:

6506

8
9
19
39
40

Wtorek, 20.02.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

6505

Mini Lotto

Nr losowania:

6505

23
24
25
31
42

Poniedziałek, 19.02.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

6504

Mini Lotto

Nr losowania:

6504

6
16
26
30
42

Niedziela, 18.02.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

6503

Mini Lotto

Nr losowania:

6503

2
3
15
31
35

Sobota, 17.02.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Mini Lotto

Nr losowania:

6502

Mini Lotto

Nr losowania:

6502

14
20
31
34
39
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu