Multi Multi NEW (Strona Gry)

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Niedziela, 14.04.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15259

Multi Multi

Nr losowania:

15259

5
8
9
10
16
20
34
36
38
46
47
48
57
60
62
72
73
74
75
77

Plus

16

Niedziela, 14.04.2024, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15258

Multi Multi

Nr losowania:

15258

6
9
13
15
17
22
23
27
29
33
35
36
38
39
41
46
50
52
57
76

Plus

46

Sobota, 13.04.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15257

Multi Multi

Nr losowania:

15257

10
11
12
18
19
20
37
38
45
51
52
56
59
62
64
67
69
72
74
76

Plus

72

Sobota, 13.04.2024, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15256

Multi Multi

Nr losowania:

15256

1
4
18
22
30
31
32
41
44
47
49
51
62
66
69
71
72
73
75
80

Plus

31

Piątek, 12.04.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15255

Multi Multi

Nr losowania:

15255

5
10
14
22
23
31
32
33
34
40
42
45
46
52
56
60
66
68
76
78

Plus

52

Piątek, 12.04.2024, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15254

Multi Multi

Nr losowania:

15254

1
6
10
14
16
19
28
45
48
49
51
53
55
56
57
60
61
70
73
77

Plus

51

Czwartek, 11.04.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15253

Multi Multi

Nr losowania:

15253

3
7
22
23
25
28
29
30
31
33
37
38
44
45
47
50
52
69
71
76

Plus

52

Czwartek, 11.04.2024, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15252

Multi Multi

Nr losowania:

15252

7
8
9
26
30
36
37
39
41
46
50
51
54
57
58
64
68
69
76
77

Plus

58

Środa, 10.04.2024, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15251

Multi Multi

Nr losowania:

15251

1
8
10
16
21
27
32
38
40
41
42
46
48
54
56
58
61
68
73
77

Plus

10

Środa, 10.04.2024, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

15250

Multi Multi

Nr losowania:

15250

3
4
5
7
16
19
25
27
35
42
44
45
49
53
55
58
62
68
76
80

Plus

45
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu