Promocyjny Multi Multi 05.10.2022

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Piątek, 07.10.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14148

Multi Multi

Nr losowania:

14148

1
3
5
8
13
25
32
36
39
43
54
55
59
60
62
67
69
73
77
78

Plus

67

Super Szansa

Nr losowania:

4627

Super Szansa

Nr losowania:

4627

7
2
4
6
7
0
7

Czwartek, 06.10.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14147

Multi Multi

Nr losowania:

14147

2
7
8
9
10
15
24
26
35
46
50
52
56
59
63
64
66
67
72
73

Plus

63

Super Szansa

Nr losowania:

4626

Super Szansa

Nr losowania:

4626

9
5
7
4
6
2
2

Czwartek, 06.10.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14146

Multi Multi

Nr losowania:

14146

2
7
8
14
18
21
27
28
31
42
43
47
53
54
57
58
67
70
71
78

Plus

53

Super Szansa

Nr losowania:

4625

Super Szansa

Nr losowania:

4625

0
9
6
4
8
6
0

Środa, 05.10.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14145

Multi Multi

Nr losowania:

14145

3
5
7
11
23
25
27
37
43
46
49
50
56
58
69
71
72
74
75
77

Plus

56

Super Szansa

Nr losowania:

4624

Super Szansa

Nr losowania:

4624

8
4
3
1
8
5
9

Środa, 05.10.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14144

Multi Multi

Nr losowania:

14144

1
3
7
10
12
13
14
17
23
26
27
29
31
39
42
45
48
55
61
75

Plus

23

Super Szansa

Nr losowania:

4623

Super Szansa

Nr losowania:

4623

9
2
8
4
1
2
4

Wtorek, 04.10.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14143

Multi Multi

Nr losowania:

14143

1
3
8
20
30
41
44
50
53
55
57
58
60
63
65
67
69
70
73
78

Plus

41

Super Szansa

Nr losowania:

4622

Super Szansa

Nr losowania:

4622

3
2
6
2
5
7
5

Wtorek, 04.10.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14142

Multi Multi

Nr losowania:

14142

5
14
17
27
30
31
37
39
40
41
50
53
55
59
60
66
70
71
75
80

Plus

17

Super Szansa

Nr losowania:

4621

Super Szansa

Nr losowania:

4621

2
0
7
2
7
0
7

Poniedziałek, 03.10.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14141

Multi Multi

Nr losowania:

14141

13
17
18
20
21
28
30
31
33
35
44
51
52
53
59
62
64
66
68
76

Plus

18

Super Szansa

Nr losowania:

4620

Super Szansa

Nr losowania:

4620

0
2
5
7
1
9
1

Poniedziałek, 03.10.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14140

Multi Multi

Nr losowania:

14140

10
11
21
23
24
25
28
32
33
38
45
46
52
56
65
67
69
70
79
80

Plus

10

Super Szansa

Nr losowania:

4619

Super Szansa

Nr losowania:

4619

7
0
9
5
2
7
6

Niedziela, 02.10.2022, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14139

Multi Multi

Nr losowania:

14139

7
15
18
30
33
38
39
43
44
49
55
56
62
63
65
66
69
76
77
78

Plus

7

Super Szansa

Nr losowania:

4618

Super Szansa

Nr losowania:

4618

3
5
9
1
6
8
4
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu