Standardowy w nagłówku - Multi Multi

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Sobota, 02.07.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

13955

Multi Multi

Nr losowania:

13955

2
3
5
6
8
9
10
13
24
34
37
39
44
45
48
54
55
56
64
67

Plus

48

Super Szansa

Nr losowania:

4434

Super Szansa

Nr losowania:

4434

0
4
3
0
3
7
5

Sobota, 02.07.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

13954

Multi Multi

Nr losowania:

13954

4
5
9
11
12
13
19
20
31
35
39
43
45
49
52
56
59
60
72
75

Plus

75

Super Szansa

Nr losowania:

4433

Super Szansa

Nr losowania:

4433

8
4
7
6
6
6
0

Piątek, 01.07.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

13953

Multi Multi

Nr losowania:

13953

7
18
27
32
36
37
42
46
49
52
54
55
56
60
66
68
69
75
76
80

Plus

36

Super Szansa

Nr losowania:

4432

Super Szansa

Nr losowania:

4432

1
5
8
4
2
5
1

Piątek, 01.07.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

13952

Multi Multi

Nr losowania:

13952

5
8
10
11
13
19
22
25
27
28
30
37
40
47
50
62
65
69
73
75

Plus

65

Super Szansa

Nr losowania:

4431

Super Szansa

Nr losowania:

4431

0
9
5
5
5
4
7

Czwartek, 30.06.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

13951

Multi Multi

Nr losowania:

13951

2
4
9
10
16
24
26
28
31
39
42
43
54
59
61
70
71
72
73
78

Plus

10

Super Szansa

Nr losowania:

4430

Super Szansa

Nr losowania:

4430

9
6
5
7
6
1
1

Czwartek, 30.06.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

13950

Multi Multi

Nr losowania:

13950

5
6
12
14
18
20
22
30
32
38
39
49
51
55
60
61
68
75
78
79

Plus

30

Super Szansa

Nr losowania:

4429

Super Szansa

Nr losowania:

4429

0
6
5
1
9
9
6

Środa, 29.06.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

13949

Multi Multi

Nr losowania:

13949

1
2
4
5
14
15
18
20
26
28
30
44
46
51
54
56
57
62
65
75

Plus

65

Super Szansa

Nr losowania:

4428

Super Szansa

Nr losowania:

4428

4
6
4
9
5
2
3

Środa, 29.06.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

13948

Multi Multi

Nr losowania:

13948

7
12
14
15
16
21
22
30
32
33
34
43
50
53
57
58
61
70
79
80

Plus

32

Super Szansa

Nr losowania:

4427

Super Szansa

Nr losowania:

4427

0
2
1
9
7
1
2

Wtorek, 28.06.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

13947

Multi Multi

Nr losowania:

13947

9
11
15
18
24
27
34
36
41
45
52
53
55
56
57
60
62
63
72
80

Plus

63

Super Szansa

Nr losowania:

4426

Super Szansa

Nr losowania:

4426

6
9
9
0
3
4
0

Wtorek, 28.06.2022, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

13946

Multi Multi

Nr losowania:

13946

4
5
10
11
14
15
17
19
21
27
32
43
50
57
60
61
70
71
73
79

Plus

10

Super Szansa

Nr losowania:

4425

Super Szansa

Nr losowania:

4425

9
4
9
5
9
4
1
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu