Standardowy w nagłówku - Multi Multi

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Sobota, 28.01.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14375

Multi Multi

Nr losowania:

14375

7
10
15
19
24
25
27
31
35
41
52
54
60
63
64
65
69
71
74
77

Plus

41

Sobota, 28.01.2023, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14374

Multi Multi

Nr losowania:

14374

6
14
18
21
22
27
28
29
31
33
38
41
50
57
59
64
67
69
70
75

Plus

33

Piątek, 27.01.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14373

Multi Multi

Nr losowania:

14373

8
12
16
25
33
35
36
42
43
44
48
50
55
58
60
62
65
66
72
76

Plus

65

Piątek, 27.01.2023, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14372

Multi Multi

Nr losowania:

14372

2
4
6
23
24
28
30
34
37
38
39
42
47
48
53
64
67
76
77
78

Plus

39

Czwartek, 26.01.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14371

Multi Multi

Nr losowania:

14371

1
16
18
22
24
30
31
33
34
46
51
53
58
62
65
66
67
72
73
77

Plus

33

Czwartek, 26.01.2023, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14370

Multi Multi

Nr losowania:

14370

3
5
28
34
42
46
47
50
55
59
61
62
66
67
72
74
76
78
79
80

Plus

5

Środa, 25.01.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14369

Multi Multi

Nr losowania:

14369

1
3
5
6
20
25
26
33
34
40
42
54
62
63
64
71
73
75
76
79

Plus

79

Środa, 25.01.2023, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14368

Multi Multi

Nr losowania:

14368

8
9
10
11
22
23
24
27
35
37
48
54
60
61
65
68
69
74
77
79

Plus

35

Wtorek, 24.01.2023, godz. 22:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14367

Multi Multi

Nr losowania:

14367

4
5
8
10
12
15
16
18
21
22
33
35
49
53
55
58
61
65
67
76

Plus

21

Wtorek, 24.01.2023, godz. 14:00

Nr losowania

Sortuj liczby wg kolejności losowania

Multi Multi

Nr losowania:

14366

Multi Multi

Nr losowania:

14366

6
11
13
18
20
23
28
33
35
42
47
50
56
58
62
68
69
71
77
80

Plus

42
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu