Gdzie szukać pomocy?

Instytut Psychologii Zdrowia

Telefon zaufania dedykowanym osobom z uzależnieniami czynnościowymi i ich bliskim jest telefon prowadzony od kilku lat przez Instytut Psychologii Zdrowia, współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych:

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Kolejną formą wparcia, z jakiej mogą skorzystać osoby uzależnione od hazardu i innych czynności jest bezpłatna poradnia on-line współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych:

Uzaleznieniabehawioralne.pl

Na stronie wwww.uzaleznieniabehawioralne.pl znajduje się szereg użytecznych informacji, z których mogą skorzystać osoby uzależnione od hazardu i ich bliscy

Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień behawioralnych