Ekstra Pensja (Strony Gry) - standardowy

Najwyższe wygrane

Gra
Pokaż tylko wygrane z lotto.pl
Sortuj wg
 wygranych
Nazwa Gry
Kwota
Data wygranej
miesięcznie
przez 20 lat
Stawka: x10
15 października 2017
Warszawa
Korkowa 89
miesięcznie
przez 20 lat
Stawka: x4
22 lutego 2024
Nowiny
Białe Zagłębie 2
miesięcznie
przez 20 lat
Stawka: x4
10 lipca 2020
lotto.pl
miesięcznie
przez 20 lat
Stawka: x4
10 kwietnia 2019
Nowy Sącz
Batorego
miesięcznie
przez 20 lat
Stawka: x3
18 grudnia 2018
Niemcz
Bydgoska 2
miesięcznie
przez 20 lat
Stawka: x2
30 marca 2023
Wisznice
Warszawska 75
miesięcznie
przez 20 lat
Stawka: x2
31 lipca 2021
Kraków
Malborska 1
miesięcznie
przez 20 lat
Stawka: x2
3 czerwca 2021
Solec
Solec 157
miesięcznie
przez 20 lat
Stawka: x2
4 grudnia 2020
Świdnica
Rynek 22
miesięcznie
przez 20 lat
Stawka: x2
28 września 2020
Zabrodzie
Szkolna 2
miesięcznie
przez 20 lat
Stawka: x2
23 grudnia 2019
Sanok
Piłsudskiego 8
miesięcznie
przez 20 lat
Stawka: x2
8 listopada 2019
Złotów
Zamkowa 72
miesięcznie
przez 20 lat
Stawka: x2
14 czerwca 2019
Elbląg
Tysiąclecia 1
miesięcznie
przez 20 lat
Stawka: x2
4 grudnia 2018
Białystok
Hetmańska 16
miesięcznie
przez 20 lat
Stawka: x2
21 marca 2018
Żory
Zbigniewa Herberta 2
miesięcznie
przez 20 lat
11 kwietnia 2024
Elbląg
Teatralna 5
miesięcznie
przez 20 lat
2 kwietnia 2024
Staszów
Adama Mickiewicza 56
miesięcznie
przez 20 lat
19 lutego 2024
Tczew
Dąbrowskiego 13
miesięcznie
przez 20 lat
14 lutego 2024
Świnoujście
Dąbrowskiego 5
miesięcznie
przez 20 lat
12 lutego 2024
lotto.pl
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu