Ekstra Pensja (Strony Gry) - standardowy
Gra
Wszystkie
Ekstra Pensja
Ekstra Premia
Miejscowość
wszystkie miejscowości
Pokaż tylko wygrane z lotto.pl
Sortuj wg
Wysokość wygranej
Data wygranej
 wygranych
1
miesięcznie
przez 20 lat
stawka: x10
15 października 2017
Warszawa
Korkowa 89
2
miesięcznie
przez 20 lat
stawka: x4
10 lipca 2020
lotto.pl
3
miesięcznie
przez 20 lat
stawka: x4
10 kwietnia 2019
Nowy Sącz
Batorego
4
miesięcznie
przez 20 lat
stawka: x3
18 grudnia 2018
Niemcz
Bydgoska 2
5
miesięcznie
przez 20 lat
stawka: x2
31 lipca 2021
Kraków
Malborska 1
6
miesięcznie
przez 20 lat
stawka: x2
3 czerwca 2021
Solec
Solec 157
7
miesięcznie
przez 20 lat
stawka: x2
4 grudnia 2020
Świdnica
Rynek 22
8
miesięcznie
przez 20 lat
stawka: x2
28 września 2020
Zabrodzie
Szkolna 2
9
miesięcznie
przez 20 lat
stawka: x2
23 grudnia 2019
Sanok
Piłsudskiego 8
10
miesięcznie
przez 20 lat
stawka: x2
8 listopada 2019
Złotów
Zamkowa 72
11
miesięcznie
przez 20 lat
stawka: x2
14 czerwca 2019
Elbląg
Tysiąclecia 1
12
miesięcznie
przez 20 lat
stawka: x2
4 grudnia 2018
Białystok
Hetmańska 16
13
miesięcznie
przez 20 lat
stawka: x2
21 marca 2018
Żory
Zbigniewa Herberta 2
14
miesięcznie
przez 20 lat
26 listopada 2022
Wrocław
Zemska 18A
15
miesięcznie
przez 20 lat
26 listopada 2022
Wrocław
Zemska 18A
16
miesięcznie
przez 20 lat
16 listopada 2022
Zamienie
Dawidowska 19
17
miesięcznie
przez 20 lat
13 października 2022
Warszawa
Modlińska 8
18
miesięcznie
przez 20 lat
13 października 2022
lotto.pl
19
miesięcznie
przez 20 lat
7 października 2022
Bytom
Bławatkowa 2
20
miesięcznie
przez 20 lat
26 września 2022
Wilamowice
Rynek 5
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu