Strona główna
Eurojackpot Rekordowa Wygrana (Strona EJ)
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
252 17.05.2022 I (5+2) 0 0
II (5+1) 1 0
III (5+0) 3 0
IV (4+2) 27 2
W tym nadwyżka
V (4+1) 460 26
VI (3+2) 1046 45
VII (4+0) 1000 49
VIII (2+2) 16414 733
IX (3+1) 22970 1051
X (3+0) 47527 2342
XI (1+2) 91592 4216
XII (2+1) 360049 16621
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
251 13.05.2022 I (5+2) 0 0
II (5+1) 3 0
III (5+0) 18 1
W tym nadwyżka
IV (4+2) 30 2
V (4+1) 1094 41
VI (3+2) 1546 108
VII (4+0) 2399 87
VIII (2+2) 20836 1062
IX (3+1) 43472 2004
X (3+0) 99440 4257
XI (1+2) 102626 5403
XII (2+1) 588656 26944
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
250 10.05.2022 I (5+2) 0 0
II (5+1) 1 0
III (5+0) 1 0
IV (4+2) 25 1
W tym nadwyżka
V (4+1) 354 24
VI (3+2) 939 71
VII (4+0) 911 53
VIII (2+2) 13504 785
IX (3+1) 17075 935
X (3+0) 39641 2299
XI (1+2) 72739 4038
XII (2+1) 252477 13759
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
249 06.05.2022 I (5+2) 0 0
II (5+1) 2 0
III (5+0) 6 1
W tym nadwyżka
IV (4+2) 23 1
V (4+1) 571 29
VI (3+2) 1020 61
VII (4+0) 1440 73
VIII (2+2) 13785 865
IX (3+1) 24142 1181
X (3+0) 68284 2871
XI (1+2) 72531 3908
XII (2+1) 366299 17827
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
248 03.05.2022 I (5+2) 0 0
II (5+1) 0 0
III (5+0) 8 0
IV (4+2) 20 1
W tym nadwyżka
V (4+1) 460 31
VI (3+2) 894 42
VII (4+0) 931 55
VIII (2+2) 12151 612
IX (3+1) 18198 895
X (3+0) 39714 1964
XI (1+2) 61837 3221
XII (2+1) 230599 11213
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
247 29.04.2022 I (5+2) 0 0
II (5+1) 0 0
III (5+0) 8 0
IV (4+2) 21 1
W tym nadwyżka
V (4+1) 518 27
VI (3+2) 858 42
VII (4+0) 1705 68
VIII (2+2) 12403 738
IX (3+1) 25998 1240
X (3+0) 83846 3560
XI (1+2) 65413 3656
XII (2+1) 374546 16983
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
246 26.04.2022 I (5+2) 0 0
II (5+1) 3 0
III (5+0) 2 0
IV (4+2) 24 2
W tym nadwyżka
V (4+1) 282 25
VI (3+2) 665 41
VII (4+0) 622 38
VIII (2+2) 9612 623
IX (3+1) 12504 817
X (3+0) 27902 1842
XI (1+2) 53714 3545
XII (2+1) 184106 11854
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
245 22.04.2022 I (5+2) 0 0
II (5+1) 4 0
III (5+0) 5 0
IV (4+2) 22 2
W tym nadwyżka
V (4+1) 491 25
VI (3+2) 867 50
VII (4+0) 1371 52
VIII (2+2) 11882 698
IX (3+1) 23142 1109
X (3+0) 60381 2723
XI (1+2) 63631 3735
XII (2+1) 344622 16762
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
244 19.04.2022 I (5+2) 0 0
II (5+1) 0 0
III (5+0) 5 1
W tym nadwyżka
IV (4+2) 27 0
V (4+1) 418 29
VI (3+2) 874 51
VII (4+0) 684 34
VIII (2+2) 10223 536
IX (3+1) 17125 946
X (3+0) 29021 1650
XI (1+2) 46548 2364
XII (2+1) 214313 11924
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
243 15.04.2022 I (5+2) 0 0
II (5+1) 7 0
III (5+0) 10 1
W tym nadwyżka
IV (4+2) 74 4
V (4+1) 1025 32
VI (3+2) 2630 121
VII (4+0) 2048 92
VIII (2+2) 34026 1562
IX (3+1) 37048 1685
X (3+0) 71859 3378
XI (1+2) 171029 8035
XII (2+1) 466677 21668
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu