Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
147 03.07.2020 I (5+2) 0 0 0,00 0,00
II (5+1) 2 0 911 175,60 0,00
III (5+0) 2 0 321 591,30 0,00
IV (4+2) 60 1 3 573,20 379 166,50
W tym nadwyżka 363 208,90 zł
V (4+1) 799 25 241,40 1 078,10
VI (4+0) 1282 46 117,00 522,60
VII (3+2) 2669 70 48,10 214,80
VIII (2+2) 35537 975 18,70 83,60
IX (3+1) 37411 1053 17,10 76,40
X (3+0) 59259 1742 15,50 69,30
XI (1+2) 191548 5665 8,70 38,90
XII (2+1) 520363 15682 7,80 34,90
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
146 26.06.2020 I (5+2) 0 0 44 565 942,80 0,00
II (5+1) 6 0 362 616,10 0,00
III (5+0) 9 1 85 321,40 829 740,80
W tym nadwyżka 450 103,20 zł
IV (4+2) 59 3 4 338,30 19 303,30
V (4+1) 1027 34 224,30 998,10
VI (4+0) 1745 31 102,60 456,60
VII (3+2) 2448 80 62,70 279,00
VIII (2+2) 35445 1159 22,30 99,30
IX (3+1) 44285 1282 17,30 77,00
X (3+0) 72644 2154 15,10 67,20
XI (1+2) 185201 6536 10,70 47,60
XII (2+1) 614923 18424 7,90 35,20
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
145 19.06.2020 I (5+2) 0 0 0,00 0,00
II (5+1) 4 0 511 834,60 0,00
III (5+0) 6 0 120 431,60 0,00
IV (4+2) 72 1 3 345,30 445 434,60
W tym nadwyżka 430 536,60 zł
V (4+1) 947 20 228,90 1 019,40
VI (4+0) 1508 46 111,80 497,90
VII (3+2) 3006 116 48,00 213,80
VIII (2+2) 40619 1546 18,30 81,50
IX (3+1) 39424 1309 18,30 81,50
X (3+0) 68435 2191 15,10 67,30
XI (1+2) 205726 7574 9,10 40,60
XII (2+1) 565413 18196 8,10 36,10
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
144 12.06.2020 I (5+2) 0 0 0,00 0,00
II (5+1) 3 0 628 145,50 0,00
III (5+0) 6 1 110 849,20 889 398,20
W tym nadwyżka 395 631,50 zł
IV (4+2) 68 2 3 260,20 14 522,30
V (4+1) 829 27 240,60 1 071,80
VI (4+0) 1335 52 116,20 517,60
VII (3+2) 2722 78 48,80 217,40
VIII (2+2) 39930 1311 17,70 78,90
IX (3+1) 36234 1128 17,70 78,90
X (3+0) 63024 2028 15,10 67,30
XI (1+2) 211210 6849 8,10 36,10
XII (2+1) 529252 16853 8,00 35,70
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
143 05.06.2020 I (5+2) 0 0 0,00 0,00
II (5+1) 4 0 445 734,40 0,00
III (5+0) 8 0 78 659,00 0,00
IV (4+2) 44 2 4 767,20 217 433,40
W tym nadwyżka 196 292,30 zł
V (4+1) 798 22 236,50 1 048,80
VI (4+0) 1586 46 92,50 410,20
VII (3+2) 2096 65 60,00 266,10
VIII (2+2) 28782 957 22,50 99,80
IX (3+1) 37178 1167 16,90 75,00
X (3+0) 70160 2256 12,80 56,80
XI (1+2) 148099 4987 11,00 48,80
XII (2+1) 500641 15855 8,00 35,50
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
142 29.05.2020 I (5+2) 0 0 33 290 606,90 0,00
II (5+1) 3 0 701 466,60 0,00
III (5+0) 4 0 185 682,30 0,00
IV (4+2) 45 1 5 501,60 487 406,40
W tym nadwyżka 463 054,10 zł
V (4+1) 653 24 341,20 1 510,30
VI (4+0) 1325 51 130,70 578,60
VII (3+2) 1855 52 80,00 354,20
VIII (2+2) 26384 871 29,00 128,40
IX (3+1) 33536 1138 22,10 97,90
X (3+0) 67892 2325 15,60 69,10
XI (1+2) 145440 4970 13,20 58,50
XII (2+1) 512630 17258 9,20 40,80
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
141 22.05.2020 I (5+2) 0 0 0,00 0,00
II (5+1) 4 0 486 464,60 0,00
III (5+0) 6 0 114 462,20 0,00
IV (4+2) 51 1 4 488,70 371 196,90
W tym nadwyżka 350 833,90 zł
V (4+1) 811 30 254,00 1 152,30
VI (4+0) 1429 39 112,10 508,60
VII (3+2) 1766 56 77,70 352,50
VIII (2+2) 25688 858 27,60 125,20
IX (3+1) 34928 1179 19,60 89,00
X (3+0) 63015 1930 15,60 70,80
XI (1+2) 137776 4833 12,90 58,60
XII (2+1) 509277 17250 8,50 38,60
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
140 15.05.2020 I (5+2) 0 0 0,00 0,00
II (5+1) 3 0 625 675,40 0,00
III (5+0) 3 0 220 826,60 0,00
IV (4+2) 31 0 7 123,40 0,00
V (4+1) 696 21 285,50 16 141,20
W tym nadwyżka 14 836,60 zł
VI (4+0) 1290 58 119,80 547,40
VII (3+2) 1635 56 81,00 370,20
VIII (2+2) 24467 862 27,90 127,50
IX (3+1) 32755 1028 20,20 92,30
X (3+0) 63197 2108 15,00 68,60
XI (1+2) 130000 4492 13,20 60,40
XII (2+1) 483058 16114 8,70 39,80
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
139 08.05.2020 I (5+2) 0 0 13 286 943,40 0,00
II (5+1) 4 0 472 109,80 0,00
III (5+0) 8 1 83 313,50 705 745,10
W tym nadwyżka 326 627,00 zł
IV (4+2) 46 3 4 829,70 21 977,60
V (4+1) 841 25 237,70 1 081,70
VI (4+0) 1444 49 107,60 489,70
VII (3+2) 1777 69 75,00 341,30
VIII (2+2) 25727 900 26,70 121,50
IX (3+1) 37974 1236 17,50 79,70
X (3+0) 62773 1985 15,20 69,20
XI (1+2) 135108 4912 12,80 58,30
XII (2+1) 546864 18611 7,70 35,10
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
138 01.05.2020 I (5+2) 0 0 90 000 000,00 0,00
II (5+1) 4 0 6 104 297,30 0,00
III (5+0) 10 0 129 954,90 0,00
IV (4+2) 113 0 3 833,40 0,00
V (4+1) 1590 35 245,10 13 573,40
W tym nadwyżka 12 460,00 zł
VI (4+0) 2710 57 111,80 507,90
VII (3+2) 4790 115 54,20 246,20
VIII (2+2) 57144 1247 23,40 106,30
IX (3+1) 74721 1612 17,30 78,60
X (3+0) 130172 3086 14,30 65,00
XI (1+2) 280683 6590 12,00 54,50
XII (2+1) 1026036 23478 8,00 36,40