Eurojackpot kumulacyjny - strona EJ - cześć cukiereczku
Doświadczaj więcej
Wygraj nawet
420 milionów
Graj w punktach LOTTO i na lotto.pl
Eurojackpot - wygrana 02.05.2023
Eurojackpot Rekordowa Wygrana 12.08.2022 (Strona Eurojackpot)
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
451 12.04.2024 I (5+2) 0 0
II (5+1) 0 0
III (5+0) 7 0
IV (4+2) 28 0
V (4+1) 718 17
W tym nadwyżka
VI (3+2) 1652 59
VII (4+0) 1870 73
VIII (2+2) 23631 975
IX (3+1) 33771 1391
X (3+0) 89014 3444
XI (1+2) 127107 5217
XII (2+1) 500947 19891
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
450 09.04.2024 I (5+2) 0 0
II (5+1) 2 0
III (5+0) 4 0
IV (4+2) 31 0
V (4+1) 757 41
W tym nadwyżka
VI (3+2) 1571 67
VII (4+0) 1699 78
VIII (2+2) 20986 921
IX (3+1) 33174 1622
X (3+0) 68632 3268
XI (1+2) 102611 4688
XII (2+1) 449047 21292
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
449 05.04.2024 I (5+2) 0 0
II (5+1) 4 0
III (5+0) 18 1
W tym nadwyżka
IV (4+2) 30 2
V (4+1) 841 25
VI (3+2) 1735 61
VII (4+0) 2074 75
VIII (2+2) 24209 1077
IX (3+1) 35862 1472
X (3+0) 91830 3903
XI (1+2) 127005 5370
XII (2+1) 500628 20518
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
448 02.04.2024 I (5+2) 0 0
II (5+1) 5 0
III (5+0) 11 0
IV (4+2) 13 1
W tym nadwyżka
V (4+1) 655 22
VI (3+2) 889 36
VII (4+0) 1609 66
VIII (2+2) 13068 583
IX (3+1) 22331 962
X (3+0) 54996 2333
XI (1+2) 70354 3102
XII (2+1) 311671 13739
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
447 29.03.2024 I (5+2) 0 0
II (5+1) 1 0
III (5+0) 7 0
IV (4+2) 35 3
W tym nadwyżka
V (4+1) 747 35
VI (3+2) 1716 88
VII (4+0) 1583 78
VIII (2+2) 24953 1228
IX (3+1) 33849 1691
X (3+0) 75321 3653
XI (1+2) 130501 6667
XII (2+1) 487595 23892
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
446 26.03.2024 I (5+2) 0 0
II (5+1) 1 0
III (5+0) 7 0
IV (4+2) 20 1
W tym nadwyżka
V (4+1) 481 26
VI (3+2) 985 55
VII (4+0) 1088 67
VIII (2+2) 14118 746
IX (3+1) 21474 1218
X (3+0) 50392 2738
XI (1+2) 73583 4002
XII (2+1) 301125 16392
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
445 22.03.2024 I (5+2) 0 0
II (5+1) 3 0
III (5+0) 5 0
IV (4+2) 43 1
W tym nadwyżka
V (4+1) 636 21
VI (3+2) 2385 117
VII (4+0) 1305 48
VIII (2+2) 35944 1526
IX (3+1) 29999 1399
X (3+0) 60643 3067
XI (1+2) 192984 7880
XII (2+1) 449072 20688
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
444 19.03.2024 I (5+2) 0 0
II (5+1) 0 0
III (5+0) 3 0
IV (4+2) 13 1
W tym nadwyżka
V (4+1) 354 20
VI (3+2) 872 46
VII (4+0) 745 45
VIII (2+2) 15116 792
IX (3+1) 16289 871
X (3+0) 36250 1969
XI (1+2) 77670 4134
XII (2+1) 261685 14416
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
443 15.03.2024 I (5+2) 0 0
II (5+1) 1 0
III (5+0) 4 0
IV (4+2) 40 3
W tym nadwyżka
V (4+1) 580 24
VI (3+2) 1409 71
VII (4+0) 1216 52
VIII (2+2) 21203 918
IX (3+1) 29161 1301
X (3+0) 62772 2628
XI (1+2) 113668 4800
XII (2+1) 398944 17586
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
442 12.03.2024 I (5+2) 0 0
II (5+1) 3 0
III (5+0) 5 0
IV (4+2) 17 0
V (4+1) 625 47
W tym nadwyżka
VI (3+2) 1111 50
VII (4+0) 1572 82
VIII (2+2) 13658 701
IX (3+1) 22271 1162
X (3+0) 53925 2954
XI (1+2) 66017 3241
XII (2+1) 272729 14493
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu