• [top] Eurojackpot (kumulacyjny)
    Teraz do wygrania
    330 000 000 
    330 000 000 
    Marzenia spełniają się bardziej
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
203 30.07.2021 I (5+2) 0 0 0,00 0,00
II (5+1) 6 0 408 335,70 0,00
III (5+0) 5 0 172 942,10 0,00
IV (4+2) 36 2 8 006,50 246 185,10
W tym nadwyżka 209 462,40 zł
V (4+1) 815 29 318,20 1 459,50
VI (4+0) 1588 60 127,00 582,50
VII (3+2) 2337 90 74,00 339,40
VIII (2+2) 35931 1390 24,80 113,80
IX (3+1) 38954 1445 22,10 101,40
X (3+0) 76914 2887 16,10 73,90
XI (1+2) 200103 7346 11,20 51,40
XII (2+1) 604323 21353 9,10 41,80
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
202 23.07.2021 I (5+2) 0 0 0,00 0,00
II (5+1) 4 0 541 343,60 0,00
III (5+0) 5 0 152 849,90 0,00
IV (4+2) 73 4 3 489,70 116 785,40
W tym nadwyżka 100 812,00 zł
V (4+1) 896 25 255,80 1 170,90
VI (4+0) 1471 47 121,20 554,80
VII (3+2) 2982 79 51,20 234,40
VIII (2+2) 42847 1550 18,40 84,30
IX (3+1) 41531 1447 18,40 84,30
X (3+0) 69243 2366 15,80 72,40
XI (1+2) 220694 8344 9,00 41,20
XII (2+1) 593819 21591 8,10 37,10
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
201 16.07.2021 I (5+2) 0 0 0,00 0,00
II (5+1) 3 0 675 175,40 0,00
III (5+0) 8 0 89 361,40 0,00
IV (4+2) 78 4 3 055,00 106 389,00
W tym nadwyżka 92 404,10 zł
V (4+1) 941 30 227,90 1 043,30
VI (4+0) 1714 55 97,30 445,50
VII (3+2) 2972 88 48,10 220,20
VIII (2+2) 39694 1386 18,60 85,20
IX (3+1) 41963 1483 17,00 77,90
X (3+0) 70575 2458 14,50 66,40
XI (1+2) 197634 7254 9,40 43,10
XII (2+1) 589414 20890 7,70 35,30
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
200 09.07.2021 I (5+2) 0 0 0,00 0,00
II (5+1) 7 0 271 578,40 0,00
III (5+0) 4 0 167 739,60 0,00
IV (4+2) 38 1 5 885,60 403 151,50
W tym nadwyżka 376 422,60 zł
V (4+1) 805 43 250,00 1 135,40
VI (4+0) 1403 45 111,50 506,40
VII (3+2) 1848 58 72,60 329,70
VIII (2+2) 26974 1040 25,70 116,80
IX (3+1) 37454 1486 17,90 81,30
X (3+0) 62788 2417 15,30 69,50
XI (1+2) 141628 5815 12,30 55,90
XII (2+1) 541485 20741 7,80 35,50
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
199 02.07.2021 I (5+2) 0 0 0,00 0,00
II (5+1) 4 1 447 260,50 2 386 991,20
W tym nadwyżka 365 955,10 zł
III (5+0) 8 0 78 928,30 0,00
IV (4+2) 61 5 3 450,40 15 591,40
V (4+1) 1037 31 182,60 825,20
VI (4+0) 1778 68 82,80 374,20
VII (3+2) 2816 113 44,80 202,50
VIII (2+2) 36971 1412 17,60 79,60
IX (3+1) 41217 1558 15,30 69,20
X (3+0) 72688 2687 12,40 56,10
XI (1+2) 185205 6681 8,80 39,80
XII (2+1) 526729 19107 7,60 34,40
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
198 25.06.2021 I (5+2) 1 0 48 195 035,90 0,00
II (5+1) 7 0 318 878,70 0,00
III (5+0) 15 0 52 521,10 0,00
IV (4+2) 64 2 4 103,20 244 499,80
W tym nadwyżka 225 911,40 zł
V (4+1) 1044 37 226,30 1 025,20
VI (4+0) 2120 72 86,70 392,80
VII (3+2) 2521 90 62,50 283,20
VIII (2+2) 35348 1352 23,00 104,20
IX (3+1) 43186 1505 18,20 82,50
X (3+0) 82059 3003 13,70 62,10
XI (1+2) 186832 7013 10,90 49,40
XII (2+1) 607012 22257 8,20 37,20
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
197 18.06.2021 I (5+2) 0 0 0,00 0,00
II (5+1) 5 1 416 379,80 2 313 207,70
W tym nadwyżka 426 632,40 zł
III (5+0) 6 1 122 464,60 554 874,90
IV (4+2) 42 2 5 831,60 26 422,40
V (4+1) 760 31 290,00 1 314,00
VI (4+0) 1319 39 129,90 588,60
VII (3+2) 1905 76 77,10 349,40
VIII (2+2) 29064 1179 26,10 118,30
IX (3+1) 34108 1360 21,50 97,50
X (3+0) 62273 2545 16,90 76,60
XI (1+2) 154507 6219 12,30 55,80
XII (2+1) 543617 20988 8,60 39,00
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
196 11.06.2021 I (5+2) 0 0 0,00 0,00
II (5+1) 2 1 986 175,00 4 870 237,80
W tym nadwyżka 452 173,80 zł
III (5+0) 3 0 232 041,10 0,00
IV (4+2) 37 2 6 271,30 28 095,50
V (4+1) 742 26 281,40 1 260,70
VI (4+0) 1304 48 124,50 557,80
VII (3+2) 1758 69 79,10 354,40
VIII (2+2) 27518 1117 26,10 117,00
IX (3+1) 35911 1310 19,30 86,50
X (3+0) 58975 2267 16,90 75,80
XI (1+2) 143236 5761 12,60 56,50
XII (2+1) 542977 20182 8,10 36,30
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
195 04.06.2021 I (5+2) 0 0 0,00 0,00
II (5+1) 5 1 373 919,90 2 074 709,10
W tym nadwyżka 405 007,10 zł
III (5+0) 5 0 131 971,70 0,00
IV (4+2) 45 3 4 887,80 21 826,00
V (4+1) 825 21 239,90 1 071,30
VI (4+0) 1250 50 123,10 549,70
VII (3+2) 2328 88 56,60 252,80
VIII (2+2) 33537 1253 20,30 90,70
IX (3+1) 35584 1272 18,50 82,60
X (3+0) 60343 1996 15,60 69,70
XI (1+2) 172640 6203 9,90 44,20
XII (2+1) 530469 18193 7,90 35,30
Numer
losowania
Data Stopnie Liczba wygranych w losowaniu Liczba wygranych w Polsce Kwota wygranych w € Kwota wygranych w zł
194 28.05.2021 I (5+2) 1 0 90 000 000,00 0,00
II (5+1) 5 0 2 724 741,30 0,00
III (5+0) 12 1 105 992,40 1 142 235,30
W tym nadwyżka 665 481,40 zł
IV (4+2) 122 5 3 475,10 15 631,00
V (4+1) 1683 59 226,70 1 019,70
VI (4+0) 2770 76 107,10 481,80
VII (3+2) 5696 166 44,60 200,70
VIII (2+2) 78864 2251 16,90 76,10
IX (3+1) 73269 2283 16,90 76,10
X (3+0) 118711 3690 15,30 68,90
XI (1+2) 421082 12321 7,90 35,60
XII (2+1) 1010700 30969 7,90 35,60