Keno (Strona Gry)
Keno Wygraniowy 21.06 (Strona Keno)

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Niedziela, 19.05.2024, godz. 19:30

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1286258

Keno

Nr losowania:

1286258

10
11
14
16
17
22
31
33
34
38
39
41
44
52
58
62
64
65
66
69

Mnożnik

x1

Niedziela, 19.05.2024, godz. 19:26

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1286257

Keno

Nr losowania:

1286257

1
3
6
10
16
19
23
24
27
31
34
35
36
39
45
47
48
50
51
59

Mnożnik

x2

Niedziela, 19.05.2024, godz. 19:22

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1286256

Keno

Nr losowania:

1286256

12
13
14
15
19
26
33
34
37
41
42
44
45
48
51
62
64
65
66
70

Mnożnik

x4

Niedziela, 19.05.2024, godz. 19:18

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1286255

Keno

Nr losowania:

1286255

2
6
19
20
21
22
24
26
28
29
35
36
37
46
49
51
52
54
61
63

Mnożnik

x2

Niedziela, 19.05.2024, godz. 19:14

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1286254

Keno

Nr losowania:

1286254

4
5
7
16
21
25
28
31
33
35
43
44
52
55
58
61
63
64
68
69

Mnożnik

x2

Niedziela, 19.05.2024, godz. 19:10

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1286253

Keno

Nr losowania:

1286253

1
3
6
7
8
11
17
22
28
32
34
35
40
43
48
50
54
63
68
69

Mnożnik

x4

Niedziela, 19.05.2024, godz. 19:06

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1286252

Keno

Nr losowania:

1286252

14
16
18
19
20
25
26
28
30
35
36
41
46
47
49
54
55
58
60
62

Mnożnik

x1

Niedziela, 19.05.2024, godz. 19:02

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1286251

Keno

Nr losowania:

1286251

3
4
8
12
13
16
17
20
22
23
24
29
30
34
42
44
48
50
53
66

Mnożnik

x3

Niedziela, 19.05.2024, godz. 18:58

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1286250

Keno

Nr losowania:

1286250

3
12
13
21
22
25
28
29
31
35
37
40
42
43
57
58
60
62
64
70

Mnożnik

x1

Niedziela, 19.05.2024, godz. 18:54

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1286249

Keno

Nr losowania:

1286249

2
5
10
11
13
16
26
27
29
31
37
38
39
43
49
54
59
64
67
69

Mnożnik

x1
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu