Keno (Strona Gry)
Keno Wygraniowy 07.11 (Strona Keno)

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Sobota, 01.04.2023, godz. 09:50

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1178061

Keno

Nr losowania:

1178061

8
9
11
12
13
14
19
26
27
28
30
37
39
50
52
53
58
62
64
67

Mnożnik

x1

Sobota, 01.04.2023, godz. 09:46

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1178060

Keno

Nr losowania:

1178060

8
12
14
15
16
21
22
24
25
27
31
33
36
39
42
48
51
53
54
55

Mnożnik

x1

Sobota, 01.04.2023, godz. 09:42

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1178059

Keno

Nr losowania:

1178059

8
11
17
20
25
31
33
38
41
42
46
48
49
50
51
52
56
62
65
69

Mnożnik

x2

Sobota, 01.04.2023, godz. 09:38

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1178058

Keno

Nr losowania:

1178058

1
3
8
12
16
21
24
26
30
32
35
37
40
49
51
52
53
54
55
70

Mnożnik

x1

Sobota, 01.04.2023, godz. 09:34

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1178057

Keno

Nr losowania:

1178057

1
5
9
12
22
29
34
35
43
48
49
50
51
52
59
60
65
67
68
69

Mnożnik

x3

Sobota, 01.04.2023, godz. 09:30

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1178056

Keno

Nr losowania:

1178056

1
3
6
9
12
14
15
21
25
26
28
30
31
41
42
44
48
49
56
70

Mnożnik

x2

Sobota, 01.04.2023, godz. 09:26

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1178055

Keno

Nr losowania:

1178055

5
8
9
12
13
14
24
25
28
35
38
40
45
46
49
51
55
61
62
70

Mnożnik

x3

Sobota, 01.04.2023, godz. 09:22

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1178054

Keno

Nr losowania:

1178054

1
10
15
16
19
20
24
26
28
33
34
47
48
55
56
57
58
61
67
68

Mnożnik

x1

Sobota, 01.04.2023, godz. 09:18

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1178053

Keno

Nr losowania:

1178053

4
6
9
11
16
21
26
28
36
37
43
44
45
47
49
51
52
67
69
70

Mnożnik

x1

Sobota, 01.04.2023, godz. 09:14

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1178052

Keno

Nr losowania:

1178052

1
3
5
6
7
9
18
19
33
34
35
36
38
42
43
48
49
57
61
70

Mnożnik

x3
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu