Keno (Strona Gry)
Keno Wygraniowy 21.06 (Strona Keno)

Wyniki losowań

Sobota, 09.12.2023, godz. 09:34

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1243827

Keno

Nr losowania:

1243827

8
14
15
20
21
23
26
33
34
37
38
41
48
53
59
60
63
65
68
70

Mnożnik

x2

Sobota, 09.12.2023, godz. 09:30

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1243826

Keno

Nr losowania:

1243826

3
15
16
17
18
19
24
27
30
31
34
39
43
44
54
58
60
61
67
68

Mnożnik

x5

Sobota, 09.12.2023, godz. 09:26

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1243825

Keno

Nr losowania:

1243825

5
12
19
20
27
28
33
35
36
37
41
47
51
53
55
58
63
65
66
70

Mnożnik

x2

Sobota, 09.12.2023, godz. 09:22

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1243824

Keno

Nr losowania:

1243824

3
5
6
7
8
11
12
17
25
26
29
39
40
44
54
56
58
59
65
67

Mnożnik

x3

Sobota, 09.12.2023, godz. 09:18

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1243823

Keno

Nr losowania:

1243823

3
4
6
8
9
13
14
23
25
38
39
45
48
50
52
57
62
66
67
70

Mnożnik

x2

Sobota, 09.12.2023, godz. 09:14

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1243822

Keno

Nr losowania:

1243822

2
6
15
17
19
20
21
23
24
26
27
30
33
35
45
46
47
61
66
69

Mnożnik

x1

Sobota, 09.12.2023, godz. 09:10

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1243821

Keno

Nr losowania:

1243821

4
8
9
13
16
18
19
20
24
26
29
34
38
41
49
51
55
63
67
69

Mnożnik

x2

Sobota, 09.12.2023, godz. 09:06

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1243820

Keno

Nr losowania:

1243820

3
6
8
9
14
16
18
24
29
33
34
36
38
41
43
49
52
55
63
68

Mnożnik

x1

Sobota, 09.12.2023, godz. 09:02

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1243819

Keno

Nr losowania:

1243819

3
9
16
18
21
22
25
28
37
38
39
42
43
47
50
51
53
58
63
65

Mnożnik

x10

Sobota, 09.12.2023, godz. 08:58

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1243818

Keno

Nr losowania:

1243818

14
16
20
21
23
25
33
41
42
43
44
47
48
54
55
57
60
62
68
70

Mnożnik

x4
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu