Keno (Strona Gry)

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Czwartek, 18.08.2022, godz. 22:06

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1119259

Keno

Nr losowania:

1119259

5
8
12
13
14
16
17
22
25
26
28
30
34
35
41
42
54
58
63
69

Mnożnik

x1

Czwartek, 18.08.2022, godz. 22:02

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1119258

Keno

Nr losowania:

1119258

2
8
10
13
15
17
20
24
27
34
39
40
45
46
51
54
62
64
66
70

Mnożnik

x3

Czwartek, 18.08.2022, godz. 21:58

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1119257

Keno

Nr losowania:

1119257

2
3
4
9
12
14
15
18
20
21
28
31
33
34
35
53
54
55
65
67

Mnożnik

x2

Czwartek, 18.08.2022, godz. 21:54

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1119256

Keno

Nr losowania:

1119256

4
5
7
13
15
22
25
30
36
38
39
46
47
52
55
56
58
59
66
68

Mnożnik

x1

Czwartek, 18.08.2022, godz. 21:50

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1119255

Keno

Nr losowania:

1119255

6
7
13
18
21
22
23
27
32
36
37
38
41
51
62
63
66
68
69
70

Mnożnik

x1

Czwartek, 18.08.2022, godz. 21:46

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1119254

Keno

Nr losowania:

1119254

3
9
11
14
20
26
29
32
36
37
38
41
42
47
48
54
55
57
61
66

Mnożnik

x4

Czwartek, 18.08.2022, godz. 21:42

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1119253

Keno

Nr losowania:

1119253

1
2
7
9
10
11
14
35
36
37
40
41
53
59
62
63
64
65
67
68

Mnożnik

x2

Czwartek, 18.08.2022, godz. 21:38

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1119252

Keno

Nr losowania:

1119252

8
10
17
20
26
33
34
35
38
39
41
42
47
52
55
58
61
62
63
66

Mnożnik

x3

Czwartek, 18.08.2022, godz. 21:34

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1119251

Keno

Nr losowania:

1119251

2
7
8
10
12
14
18
22
23
24
26
34
38
40
47
49
60
62
63
64

Mnożnik

x3

Czwartek, 18.08.2022, godz. 21:30

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1119250

Keno

Nr losowania:

1119250

2
4
10
21
23
29
31
32
33
35
36
48
51
54
56
58
65
67
69
70

Mnożnik

x2
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu