Strona główna
Keno Mnożnik (Strona Gry) - Ukraina

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Sobota, 21.05.2022, godz. 07:58

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1095818

Keno

Nr losowania:

1095818

7
12
18
19
20
28
30
34
39
40
49
51
53
57
60
61
64
65
68
69

Mnożnik

x1

Sobota, 21.05.2022, godz. 07:54

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1095817

Keno

Nr losowania:

1095817

1
4
5
6
11
12
13
34
35
36
40
46
48
57
58
61
66
67
68
69

Mnożnik

x1

Sobota, 21.05.2022, godz. 07:50

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1095816

Keno

Nr losowania:

1095816

4
7
8
11
14
16
22
28
29
33
41
42
47
48
50
52
54
55
56
63

Mnożnik

x1

Sobota, 21.05.2022, godz. 07:46

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1095815

Keno

Nr losowania:

1095815

3
6
7
9
14
19
21
23
28
33
47
49
50
53
54
59
62
65
68
69

Mnożnik

x1

Sobota, 21.05.2022, godz. 07:42

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1095814

Keno

Nr losowania:

1095814

8
17
19
25
26
31
33
36
39
41
45
46
49
53
54
56
57
63
69
70

Mnożnik

x1

Sobota, 21.05.2022, godz. 07:38

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1095813

Keno

Nr losowania:

1095813

3
11
15
21
25
26
27
30
33
38
39
40
43
44
48
54
59
68
69
70

Mnożnik

x1

Sobota, 21.05.2022, godz. 07:34

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1095812

Keno

Nr losowania:

1095812

5
13
16
18
20
22
25
26
29
30
38
43
46
48
49
50
58
59
64
65

Mnożnik

x3

Sobota, 21.05.2022, godz. 07:30

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1095811

Keno

Nr losowania:

1095811

2
7
14
17
22
23
25
28
29
30
35
40
50
53
54
60
62
63
65
70

Mnożnik

x1

Sobota, 21.05.2022, godz. 07:26

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1095810

Keno

Nr losowania:

1095810

3
4
7
12
16
18
19
20
27
32
35
37
40
42
48
52
55
57
59
63

Mnożnik

x4

Sobota, 21.05.2022, godz. 07:22

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1095809

Keno

Nr losowania:

1095809

4
8
14
15
24
27
30
33
34
36
37
39
40
43
55
56
58
61
67
70

Mnożnik

x2
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu