Strona główna
Keno Mnożnik (Strona Gry) - Ukraina

Wyniki losowań

Jak chcesz sprawdzić wyniki?

Ostatnie losowania

Sobota, 21.05.2022, godz. 09:02

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1095834

Keno

Nr losowania:

1095834

1
2
5
7
9
13
14
15
16
21
28
31
33
42
44
53
55
57
61
70

Mnożnik

x5

Sobota, 21.05.2022, godz. 08:58

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1095833

Keno

Nr losowania:

1095833

1
2
3
4
6
9
20
23
24
28
29
34
37
41
46
47
48
60
64
70

Mnożnik

x2

Sobota, 21.05.2022, godz. 08:54

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1095832

Keno

Nr losowania:

1095832

3
6
10
20
21
28
29
31
37
39
45
46
47
52
53
59
60
61
63
66

Mnożnik

x4

Sobota, 21.05.2022, godz. 08:50

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1095831

Keno

Nr losowania:

1095831

2
4
10
13
14
16
17
32
39
41
45
47
52
56
60
62
64
65
67
68

Mnożnik

x2

Sobota, 21.05.2022, godz. 08:46

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1095830

Keno

Nr losowania:

1095830

4
5
7
10
15
17
23
25
33
38
39
41
50
53
55
61
64
67
68
70

Mnożnik

x3

Sobota, 21.05.2022, godz. 08:42

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1095829

Keno

Nr losowania:

1095829

3
7
11
12
13
14
18
19
23
27
29
33
47
50
52
54
55
58
64
65

Mnożnik

x2

Sobota, 21.05.2022, godz. 08:38

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1095828

Keno

Nr losowania:

1095828

2
10
18
19
20
21
23
24
32
35
36
42
43
45
50
53
54
56
60
65

Mnożnik

x2

Sobota, 21.05.2022, godz. 08:34

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1095827

Keno

Nr losowania:

1095827

3
8
9
13
22
23
24
30
32
34
40
46
48
50
51
52
56
62
66
68

Mnożnik

x2

Sobota, 21.05.2022, godz. 08:30

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1095826

Keno

Nr losowania:

1095826

4
11
13
15
16
17
22
24
26
33
41
43
44
48
51
56
58
60
67
69

Mnożnik

x3

Sobota, 21.05.2022, godz. 08:26

Nr losowania

Keno

Nr losowania:

1095825

Keno

Nr losowania:

1095825

2
7
11
19
21
22
26
31
33
37
39
45
47
50
52
56
57
62
63
70

Mnożnik

x1
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu